Chờ đợi … (01.08.2017– Thứ Ba tuần XVII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 13,36-43

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

36 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

 

Người dân Nam bộ có câu: “Cạn đìa mới biết lóc trê”. Ý nói, ao đìa cạn nước mới biết được trong ao đó có các loại cá nào. Cá lóc hay cá trê…

Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu cũng cho thấy trong cuộc sống này luôn có người tốt kẻ xấu sống chung; điều thiện lẫn sự ác vẫn tồn tại song song. Thậm chí có khi dường như kẻ xấu luôn thắng thế, người thiện lành luôn bị chèn ép, thiệt thòi; điều xấu bạo ngược lại được số đông ủng hộ, và xem như là sống biết thế biết thời…

Thế nhưng, Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Thời giờ của Thiên Chúa không phải là thời giờ của con người…Mọi diễn biến trên đời này không nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa.

Thánh Mát-thêu cho thấy đức kiên nhẫn chính là đỉnh cao của đức trông cậy Kitô giáo vậy. Thiên Chúa kêu gọi hãy chờ đợi đấy. Hãy chờ đợi đến mùa gặt. Chờ đợi đến ngày tận thế. Lúc đó, sẽ phân rõ trắng đen. Ai trở nên chói lọi như mặt trời; ai sẽ ra tối tăm bị quăng vào lò lửa – thì chỉ tới lúc chung cuộc sẽ rõ mà thôi.

Lạy Chúa Giê-su, sức mạnh của tội ác, của ma quỉ, của sự dữ và ơn Chúa cùng lúc tồn tại, ngự trị trong tâm hồn con là một thực tại không thể chối cãi được. Điều thiện con muốn làm nhưng con lại thường không làm. Xin Chúa chớ để con sa chước cám dỗ; xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *