Chúa Cha yêu thương người Con (27.04.2017 – Thứ Năm tuần II Mùa Phục Sinh)

Lời Chúa: Ga 3,31-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Tin Mừng hôm nay kể tiếp cuộc đối thoại của Đức Giêsu với ông Nicôđêmô: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người” (Ga 3, 31). Đức Giêsu là Thiên Chúa và đến từ trên cao thì ở trên mọi người. Còn ông Nicôđêmô và chúng con là kẻ từ đất mà ra, nên chỉ hiểu những chuyện dưới đất. Con người khác xa với một vị Thiên Chúa cao cả, nên càng không hiểu thấu những mầu nhiệm cao siêu, thiêng liêng vô hình, những sự thuộc về “Đấng ở trên mọi người”. Chính Ngôn sứ Isaia đã từng nói thuở xưa: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 8-9).

Bởi vậy Đấng từ Chúa Cha mà đến thế gian, Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Chẳng những thế gian không nhận biết, còn chống đối kịch liệt, đến độ giết chết Người trên thập giá. Sự chống đối này còn mãi không thôi, thời Giáo Hội sơ khai, ông Phêrô và các Tông đồ cũng bị điệu đến giữa Thượng Hội Đồng mà tra vấn: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!”

Nhưng các Tông đồ can đảm đáp lại rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm, nên họ giận điên lên và muốn giết các ông. Vâng, dù có phải chết, thì họ vẫn anh dũng để làm chứng cho những gì mình đã thấy đã nghe từ Đức Giêsu, Đấng đã nghe đã thấy và bởi Chúa Cha mà đến. Cho đến hôm nay, chúng con cũng phải can đảm mà làm chứng về những điều đã thấy đã nghe nơi Đức Giêsu, trong Lời của Ngài.

Quả vậy, Chúa Cha yêu thương Người Con và giao mọi sự trong tay Người. Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Vâng, chính nhờ Người, Thiên Chúa mở lối để chúng con được bước vào, được tham dự nguồn hạnh phúc hiệp thông với Chúa và với Chúa Cha. Nhờ tin vào Chúa Con, chúng con được nếm hưởng sự sống đời đời ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Chúa đã từ nơi Chúa Cha mà đến đồng lao cộng khổ với chúng con nơi trần thế, cho con người hèn mọn chúng con được biết và hướng về Thiên Chúa cao cả siêu linh, nối kết khoảng cách giữa đất với trời gần gũi trong tình yêu thương. Chúa đã chết để cứu độ chúng con và đã sống lại hiển vinh. Chúa mặc khải và làm chứng cho chúng con biết về Chúa Cha cùng những sự siêu linh trên trời. Xin cho chúng con cũng biết truyền rao cho anh em những gì chúng con được lãnh nhận nơi Chúa, dẫu cho lúc thuận tiện hay không thuận tiện. Amen.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *