Chúa Giêsu mạc khải uy quyền của Thiên Chúa (12.01.2017 – Thứ Sáu tuần I Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mc 2, 1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

 

Hỡi con, tội lỗi con đã được tha(Mc 2,5). “Ở dưới đất này con người có quyền tha tội” (Mc 2,10).

Người bại liệt không đi được phải khiêng nhưng không sao chen vào được. Họ đã tin Chúa đến nỗi dám dỡ mái nhà để có thể đưa bệnh nhân đặt trước mặt ngài, thật là quá sức vất vả!  Nhưng người xem thì lại phản ứng khi nghe Chúa chữa người bất toại bằng câu nói: “Tội con đã được tha” (Mc 2,5). Họ nghĩ Chúa nói phạm thượng, nhưng Chúa đã chứng tỏ cho họ thấy Chúa có quyền và làm được như vậy. Ngài khẳng định rằng: “Ở dưới đất này con người có quyền tha tội.” (Mc 2,10).

Ai có quyền tha tội ngoài một mìnhThiên Chúa? Quyền năng chữa lành đồng nghĩa với quyền tha tội, qua việc này Chúa mặc nhiên trả lời cho họ về căn tính của Chúa: NGÀI CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA, nhưng vì cứng lòng họ không chịu tin dù biết bao lần họ đã chứng kiến nhiều phép lạ cả thể: Chỉ bằng một câu nói Chúa đã làm cho Lazarô sống lại, một lời nói Chúa đã chữa cho người mù được thấy, người què được đi, người phong được khỏi… Mọi người chung quanh ca ngợi tán dương Chúa thì những người Pharisêu lại ganh tỵ khi họ chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Họ cố tình phủ nhận uy quyền của ngài để rồi họ đánh mất chính Thiên Chúa mà họ đang tìm kiếm.

Để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, đấng có quyền tha tội, ngài muốn truyền đạt một sứ điệp lớn để con người hiểu rằng: Lành bệnh là một vấn đề nhưng giải phóng tội lỗi còn quan trọng hơn, bởi tội lỗi là căn nguyên sinh ra đau khổ, bệnh tật, sự chết… Ngài muốn anh được tha thứ, đồng thời cũng muốn anh phải ra khỏi thế giới tù túng của bệnh tật, để bắt đầu cuộc sống mới, khi anh đứng dậy vác chõng đi. Anh đã thực sự đổi đời và nhận ra quyền năng Thiên Chúa để tôn vinh Ngài.

Lạy Chúa! Xin cho con biết mở rộng tâm hồn trước tình yêu vĩ đại của Chúa, đó là dấu chỉ duy nhất để con nhận ra Chúa trong cuộc sống và nơi tha nhân. Hiện nay giữa bao nhiêu vấn đề cần giải quyết: khẩn cấp nhất là tội lỗi con. Xin Chúa hãy đến với con, giúp con khỏi sự ràng buộc với tội lỗi. Xin cho con thành tâm sám hối và quyết tâm ngay từ giờ, sẵn sàng đến với tòa cáo giải để tâm hồn con được thanh thản và bình an. Amen.

Thanh Anh Nhàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *