Clips : giới thiệu Đền Tam Thánh Quần Cống

ĐỀN TAM THÁNH QUẦN CỐNG

Xin giới thiệu clips : Đền Tam Thánh do chính giáo dân Quần Cống thực hiện.

Đền xây dựng năm 2009, dâng kính Tam thánh nhất gia : Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn. Xin lược bớt phần giới thiệu lịch sử giáo xứ để tập trung hơn vào Đền Tam Thánh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *