Clips : giới thiệu Đền Tam Thánh Quần Cống

ĐỀN TAM THÁNH QUẦN CỐNG

Xin giới thiệu clips : Đền Tam Thánh do chính giáo dân Quần Cống thực hiện.

Đền xây dựng năm 2009, dâng kính Tam thánh nhất gia : Án Khảm, Cai Tả và Cai Thìn. Xin lược bớt phần giới thiệu lịch sử giáo xứ để tập trung hơn vào Đền Tam Thánh.

 

https://youtu.be/GEZJZ-zTZ6Q

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *