Đã có chứng nhận kết hôn dân sự mà không cử hành Bí tích Hôn phối

Lưu bản nháp tự động
Hỏi:

Thưa cha:
Thưa cha, có hai vợ chồng mới theo đạo. Họ đã chịu bí tích rửa tội, thêm sức, nhưng không cử hành bí tích hôn phối. Gần đây họ đã xin ly dị nhau ở tòa đời. Vây thưa cha họ có ngăn trở gì khi muốn tái hôn với người khác không?
Xin cha giúp con, con cám ơn cha.
Một bạn hỏi qua email.

Giải đáp:

+ Câu hỏi của bạn cần làm sáng tỏ nhiều điều:

  • Thứ nhất: Nếu cả hai vợ chồng đều là người lương, họ đã kết hôn dân sự thì hôn nhân của họ là hôn nhân tự nhiên. Sau đó một thời gian họ mới xin gia nhập Công giáo, được Rửa tội và Thêm sức, không cần phải cử hành Bí tích Hôn phối, hôn nhân của họ đương nhiên trở nên có Bí tích hôn phối (x, điều 1055§1; Linh mục Phan Tấn Thành, Nhiệm vụ Thánh hóa của Giáo hội, Giải thích Giáo luật quyển 4). Nếu ly dị, họ không thể kết hôn với người khác.
  • Thứ hai: Nếu cả hai đã được Rửa tội từ trước, họ đã trở thành người Công giáo, sau một thời gian họ mới quen nhau và cưới nhau, chưa cử hành Bí tích Hôn phối. Trong trường hợp này, hôn nhân của họ chưa có Bí tích nên họ có thể ly dị dân sự và kết hôn với người khác (x. điều 1055§2).
+ Tuy nhiên:
  1. Nếu sau khi lấy chứng nhận kết hôn Dân sự, họ chưa tổ chức cưới rước dâu, cha xứ chỉ cần điều tra: họ đã ly dị Dân sự, nếu không có gì ràng buộc nhau nữa và khi có đủ điều kiện thì cho họ kết hôn với người khác.
  2. Nếu sau khi lấy chứng nhận kết hôn Dân sự, họ đã tổ chức cưới, rước dâu về nhà chồng, họ cần phải được điều tra kỹ hơn: sự ràng buộc nhau về trách nhiệm Dân sự, trách nhiệm tài sản chung…
  3. Nếu họ có con chung trước hoặc sau khi cưới thì còn phải điều tra và họ cần phải chịu trách nhiệm về nuôi con.
Trong trường hợp b và c thì sau khi cha xứ điều tra còn cần phải làm biên bản tường trình xin phép Đấng Bản quyền địa phương (Đức Giám mục hay Đại diện Giám mục giáo phận) theo Giáo luật điều 1071§1, triệt 3: “Ðừng kể trường hợp cần thiết, nếu không có phép của Bản Quyền sở tại, không ai được chứng hôn cho hôn phối của những người còn bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ tự nhiên, phát sinh do một sự phối hợp trước đó, đối với người phối ngẫu và đối với con cái.”

Tác giả: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

https://gpbuichu.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *