Danh sách 118 đấng đáng kính (hiền phúc) Gia đình Đa Minh

Danh sách 118 đấng đáng kính (hiền phúc)
Tử Đạo Gia Đình Đa Minh

Ngoài 38 hiển thánh, Gia đình Đa Minh tại Việt Nam hiện còn có 118 đấng đáng kính tử đạo, đã hoàn tất hồ sơ để suy tôn chân phước, gồm 18 linh mục Dòng, 9 linh mục huynh đoàn và 91 giáo dân.

Xin gửi đến cộng đoàn danh sách của các vị hiền phúc này, dựa theo cuốn “Bách chu niên bốn chân phước tử đạo”, Chân Lý xuất bản năm 1961, trang 33-35.

Để xem hình lớn : Xin click chuột phải và bấm view

op hienphuc1.jpg

op hienphuc2.jpg

op hienphuc3.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *