Để được vào Nước Trời (10.12.2015)

Thứ Năm sau Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mt 11, 11 – 15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu.

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”

1-    Ghi nhớ: “…Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

2-    Suy niệm: Nhờ được tái sinh bởi “Nước và Thần Khí”, chúng ta được gia nhập vào Giáo Hội và được mời gọi trở thành phần tử của Nước Trời. Nhưng để được vào Nước Trời, chúng ta phải dũng cảm chiến đấu để vượt qua những cám dỗ của bản thân và các thế lực bên ngoài luôn tìm cách chống đối và bách hại những ai muốn vào Nước Trời. Do đó, muốn chiếm được Nước Trời là quê hương vĩnh cửu muôn đời, chúng ta phải có đức tin kiên định, đức cậy bền đỗ và đức mến nhiệt thành. Thực hiện được như vậy, chắc chắn chúng ta đã có được Nước Trời ngay ở đời này và đời sau trong niềm vui an lành và hạnh phúc.

3-    Cầu nguyện: Lạy Chúa! Để được vào Nước Trời, chúng con phải đương đầu với những khó khăn, gian khổ và thách thức trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm hằng ngày của chúng con, ngõ hầu mai sau được vui hưởng vinh quang trong nước Chúa.

4-    Sống Lời Chúa: Để đượcvào Nước Trời, chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng: thế gian, xác thịt và tội lỗi.

HOÀI THANH