Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương

Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương

Năm 1861, bốn thánh tử đạo Hải Dương gồm hai giám mục Hermosilla Liêm OP, Valentinô Vinh OP, linh mục Almato Bình  OP và thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang TOP, đã chết vì đức tin tại khu vực có tên là Năm Mẫu, gần thị xã Hải Dương.

haiduong1.jpg

Trước bia các chân phước Hải Dương 1953

Năm 1907, năm sau khi các vị được suy tôn chân phước, đền các chân phước Tử đạo Hải Dương được xây dựng trên mảnh đất thấm máu đào các ngài. Để đáp ứng nhu cầu khách hành hương, thánh đường mới được xây dựng năm 1927, dài 60m, rộng 18m, với hai tháp vuông cao 30m. Từ đó đại lễ kính các ngài được tổ chức hàng năm vào ngày 6 tháng 11.

haiduong2.JPG

Trước đền thánh có bia đá xác nhận nơi các vị đổ máu đào vì đức tin. Đã từ lâu tấm bia này bị mòn đi, vì giáo dân khắp nơi đến viếng thường cạo lấy bột đá đem về làm kỷ niệm, thậm chí có người còn pha vào nước uống như một thứ thuốc. Quả không bình thường, nhưng đôi khi phép lạ vẫn xảy ra. Ngoài ra, tại sân Đền Thánh còn có mộ hai giám mục Hải Phòng : Azua Minh OP (+1929), và Garcia Thiện OP (+1933).

haiduong4.JPG

Sát bên Đền thánh Các Tử đạo Hải Dương là khu nhà hình chữ “E”, Trường đệ tử Hải Dương, được khánh thành ngày 15.8.1931. Khởi đầu trường có 40 đệ tử thuộc bốn lớp. Tháng 12.1946 trường đệ tử Hải dương phải đóng cửa vì chiến tranh.

haiduong3.jpg

Ngày 1.7.1967, đền thánh bị bom hư hại nặng, tín hữu đưa những gì còn sót lại về nhà thờ Hải Dương. Trường đệ tử chỉ còn là hình chữ “L”. Tháng 9.2014, 43 hộ dân chiếm dụng khu đền thánh đã chấp nhận giải tỏa, Tòa giám mục Hải Phòng đang tiến hành xây dựng thánh đường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *