Can đảm, đừng sợ hãi (09.07.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C)

Lời Chúa:  Mt 10,24-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.
26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 
 SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày giáo huấn của Đức Giêsu cho các môn đệ, khi Người sai các ông ra đi loan báo Tin vui “Nước Thiên Chúa đã gần đến”. Người tiên báo những cuộc bách hại sẽ xảy ra khi các ông thực thi sứ mạng của mình; và để an ủi, động viên các ông, Người dẫn chứng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi”.

Đức Giêsu muốn nói đến sứ mệnh cứu độ của Người và những phản kháng của thế gian mà điển hình là thái độ của những kinh sư Do Thái và người Pha-ri-sêu; đã nhiều lần, đám người này ngang nhiên phản đối, chỉ trích những việc Người làm và những chân lý Người giảng dạy; thậm chí họ còn hạ nhục Người khi gọi Người là tướng quỷ Bê-en-dê-bun.

Đức Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ thấy những khốn khó các ông sẽ phải chịu, khi kiên vững tin vào giáo huấn của Người và thực thi sứ mệnh Người trao cho. Tuy nhiên Người cũng khích lệ các ông: “anh em đừng sợ …”; Người biết rõ những điều Người rao giảng và truyền cho các ông loan báo cho mọi người là Chân lý Cứu Độ mà Chúa Cha muốn con người đón nhận để được giải thoát; do đó, Đức Giêsu cũng muốn các ông phải mạnh dạn loan báo cho dân chúng nơi các thành thị, thôn làng được biết và các ông phải can đảm đương đầu với những gian truân và bách hại do những kẻ chống đối Tin Mừng gây ra, vì đó là diễm phúc của những người đặt trọn niềm tin vào Người, và nhờ đó các ông chứng thực đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa của mình. Đức Giêsu giải bày với các môn đệ: “Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”.

Đức Giêsu nhấn mạnh đến điểm yếu kém nhất nơi con người đó là sự sợ hãi: Sợ hãi trước quyền lực thế gian, ma quỷ và đam mê, hưởng thụ vật chất; sợ bị gian khổ, bị người đời chê cười, có người sẵn sàng đánh đổi lương tâm, đánh đổi sự công chính để chiều theo những điều độc ác, gian tà. Còn với các môn đệ, cũng có thể vì không vượt thắng được nỗi sợ hãi nên chần chừ, hoặc không dám thể hiện niềm tin của mình.

Đức Giêsu một lần nữa nhấn mạnh đến đối tượng của đức tin nơi người môn đệ là: “Thiên Chúa”, Đấng luôn quan tâm bảo vệ, gìn giữ những kẻ Ngài yêu thương và trao ban hạnh phúc cho họ. Thiên Chúa quan phòng yêu thương những kẻ thuộc về Ngài vì Ngài nhân từ, độ lượng và hay thương xót; Ngài đòi hỏi những ai yêu mến Ngài phải hết lòng tin tưởng, cậy trông nơi quyền năng và tình thương của Ngài. Đồng thời Ngài mời gọi phải can đảm, mạnh mẽ tuyên xưng Con chí ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô, dung mạo của lòng thương xót và thứ tha Ngài đã dành cho nhân loại.

Đức Giêsu cũng khẳng định: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Như vậy hạnh phúc Nước Trời hoàn toàn lệ thuộc vào lòng yêu mến “Con Thiên Chúa làm người” và những ai can đảm sống và thực thi giáo huấn của Người.

Người tín hữu hôm nay, qua ơn gọi đã lãnh nhận nơi bí tích Rửa Tội, họ được mời gọi “nên thánh” theo tinh thần Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô và nỗ lực loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Người trong cuộc sống giữa trần thế, họ trở nên môn đệ đích thực của Người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta (là môn đệ của Đức Giêsu và là chứng nhân cho Tin Mừng Cứu Độ của Người) phải mạnh mẽ, dạn dĩ sống niềm tin của mình giữa những xô bồ trần thế; giữa những cạm bẫy và muôn ngàn thử thách của cuộc sống hào nhoáng, hưởng thụ của thời đại hôm nay; đang níu kéo, ngăn cản chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô để được biến đổi nên con người mới, con người của Nước Trời. Đức Giêsu Kitô cảnh báo trước sự phản bội, khước từ Ơn Cứu Độ sẽ diễn ra nơi nhân loại; và hậu quả của những kẻ nhát đảm, đánh mất căn tính Kitô Hữu nơi chính mình.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Luôn trông cậy vào tình thương của Chúa Quan Phòng mà can đảm vượt thắng mọi cám dỗ, thử thách trong cuộc sống: Làm sáng nên đức tin nơi Chúa Kitô qua hành vi, lời nói giữa môi trường sống thường ngày; nhất là tích cực cộng tác với mọi thành phần Dân Chúa, tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô với hết khả năng hữu hạn của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin và gia tăng sức mạnh thiêng liêng nơi con; xin cho con biết can đảm, nhiệt thành sống và loan báo Tin Mừng Cứu độ của Chúa, để Danh Chúa hiển trị và Nước Chúa mau đến nơi trần gian.

SỐNG TIN MỪNG

Hãy tuyên xưng Đức Giêsu Kitô trong lời nói và trong mọi việc làm; và hãy Loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người đang sống chung quanh ta.