ĐHY Nguyễn Văn Thuận : ngày mở án Chân Phước

 

Ngày mở án chân phước ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Thứ sáu 22 tháng 10 năm 2010


Xin giới thiệu ba clip phim Tư liệu ngày Mở Án Suy tôn Chân Phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, gồm :

+ Nghi thức chính thức Mở Án Suy tôn Chân Phước cho Đức Cố Hồng Y tại nhà thờ Maria Della Scala, Roma nước Ý.

+ Nghi thức cầu nguyện cho Đức Hồng Y tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn

+ Lễ giỗ 8 năm của Đức Hồng Y, ngày 16-09-2010, tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn.

 

Nghi thức ngày mở án Chân phước tại Roma

hQRRrNCw1k4

 

Thánh Lễ ngày mở án Chân Phước, tại Sài Gòn

JpJg7F2D4Lw

 

Lễ giỗ 8 năm ĐHY Nguyễn Văn Thuận, tại Sài Gòn 

vMMo5lU29uo