Địa chỉ Đan viện và các Hội dòng Nữ Đa Minh

Địa chỉ Đan viện
và các Hội dòng Nữ Đa Minh

+ 01 : Lời ngỏ, tổng quát
+ 02 : Nhà mụ, nhà phước xưa
+  03 : Lề luật và sinh hoạt nhà phước
+ 04 : Nữ tu Đa Minh trước 1996
+ 05 : Nữ tu Đa Minh sau 1996
+ 06 : Địa chỉ Đan viện và các hội dòng nữ Đa Minh

ĐAN VIỆN ĐỨC MARIA THÁNH LINH

572C Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Đt: (061) 3984 822; E-mail: [email protected]
Đại diện BTTQ : Ts. GIUSE NGÔ SĨ ĐÌNH
Viện mẫu : Nt. GIOAN THÁNH THỂ NGUYỄN THỊ HÀO

op_danvien01.jpg

HD ĐAMINH THÁNH CATARINA XIÊNA, BÙI CHU

Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định.
Đt: (0350) 388 6138. E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA VICTORIA ĐỖ THỊ HỒNG

op_buichu.jpg

HD ĐAMINH THÁNH CATARINA XIÊNA, TAM HIỆP

134/4 Kp 5, Phường Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Đt: (061) 3813 995; (061) 3815 881.
E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA ĐINH THỊ SÁNG

op tamhiep.jpg

HD ĐAMINH THÁNH CATARINA XIÊNA, THÁNH TÂM

155/5 Kp 9, Phường Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai.
Đt: (061) 388 2643; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA MADALENA PHẠM THỊ HUY

op_thanhtam.jpg

HD ĐAMINH THÁNH ROSA LIMA

37/5b Xuân Hiệp I, Linh Xuân, Thủ Đức, TP. HCM.
Đt: (08) 3724 0586; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. ANÊ NGUYỄN THỊ THỊNH

op_xuanhiep.jpg

HD ĐAMINH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

25/2 Đường Lê Đức Thọ, P. 16, Gò Vấp, TP HCM.
Đt: (08) 3996 4628; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA BÙI THỊ ĐIỂM

op_langson.jpg

HỘI DÒNG ĐAMINH ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Xóm 8, Xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Đt: (036) 3747 640; Email : [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA GIUSE NGÔ THỊ HẠNH

op_thaibinh.jpg

HD ĐAMINH ĐỨC MẸ MÂN CÔI, PHÚ CƯỜNG

106/5, kp 5, Tân Biên, Biên Hòa.
Đt: (084) 613 887 077; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA QUÁCH THỊ MINH HÒA

op_phucuong.jpg

HD ĐAMINH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM, BÀ RỊA

39/1 Nơ Trang Long, P. Rạch Dừa, Vũng Tầu
Đt: (064) 3832 780; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. TÊRÊSA VŨ THỊ NGỌC BẢO

op_baria.jpg

HD ĐAMINH ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, BẮC NINH

118 Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh.
Đt: (241) 386 3841; E-mail: [email protected]
BTTQ : Nt. MARIA CHU THỊ DÂNG

op_bacninh.jpg

HD ĐAMINH MÂN CÔI – DỰ TỈNH ĐỨC MẸ LA VANG

37D Hoàng Diệu, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai.
Đt: (061) 3 647 927; E-mail: [email protected]
Phụ trách : Nt. MARIA GIOAN NGUYỄN THỊ NGA

op_lavang.jpg