Đức Hồng Y Parolin “Nhiệm vụ đầu tiên của linh mục và các tu sĩ là cầu nguyện thường xuyên cho những người được giao phó cho sự chăm sóc của họ”

“Nhiệm vụ đầu tiên của linh mục và các tu sĩ là cầu nguyện thường xuyên cho những người được giao phó cho sự chăm sóc của họ”. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nói như trên trong một bài diễn văn trước các linh mục, nam nữ tu sĩ, và các chủng sinh của Papua New Guinea và quần đảo Solomon trong nhà thờ Thánh Giuse ở Boroko, Port Moresby.

“Cầu nguyện phát sinh từ tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu và củng cố tình bạn ấy; đó là nơi mà ‘trái tim nói với trái tim’”.

Đức Hồng Y Parolin nói trước hơn hai trăm linh mục, nam nữ tu sĩ, và các chủng sinh tham dự thánh lễ và sau đó tham dự hội nghị về Thánh Thể.

Trong một báo cáo gởi cho thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc về sự kiện này, Cha Joseph Vnuk, Hiệu trưởng Viện Thần học Công Giáo ở Bomana, Port Moresby, nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nhắc nhớ lại sự liên lỉ cầu nguyện, lòng trung thành và niềm vui cũng như những cống hiến của những nhà truyền giáo trước đây và cái chết của hàng trăm người Công Giáo trong chiến tranh, đặc biệt là Chân Phước Peter ToRot, vị Chân Phước đầu tiên của Papua New Guinea.

Đức Hồng Y Parolin đã đến Papua New Guinea để tham dự cuộc họp khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á. Ngài khuyến khích các linh mục, nam nữ tu sĩ, và các chủng sinh trở thành các chứng nhân can đảm cho Chúa Kitô. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng “Trung tín với Chúa Kitô, trung tín với sứ vụ của mình sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi não trạng muốn sống yên thân ở những nơi thoải mái bỏ mặc những người được trao phó cho chúng ta chăm sóc”.

Cha Joseph Vnuk nói với Fides rằng niềm vui là chủ đề thứ ba và cuối cùng trong bài nói chuyện của Đức Hồng Y Parolin. Ngài lưu ý rằng cả Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô – Evangelii Gaudium- Niềm vui Phúc Âm – và gần đây nhất là Tông huấn Gaudete et Exsultate- Hãy Mừng rỡ hân hoan – đều chọn niềm vui làm chủ đề. “Chỉ có một nỗi buồn trên thế giới – đó là không nên thánh”. Đức Hồng Y nói như trên khi ngài trích dẫn một tác giả người Pháp.

Trong một phiên hỏi đáp dài sau đó, Đức Hồng Y Parolin khuyến khích các linh mục, nam nữ tu sĩ, và các chủng sinh đừng đánh mất nhiệt tình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. “Không có thời gian nào là không thích hợp để sống trong ơn gọi của một người đã chịu phép Rửa Tội. Không có thời gian là không thuận lợi để trở thành các linh mục và nam nữ tu sĩ.”

Đức Hồng Y nhân dịp này cũng nói về phong cách giáo hoàng mới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và cách thức này ảnh hưởng đến giáo triều Rôma như thế nào. Cuối cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khuyến khích các linh mục, nam nữ tu sĩ, và các chủng sinh tham gia vào công việc hoà giải và kiến tạo hòa bình.


Source: Fides OCEANIA/PAPUA NEW GUINEA – “Prayer is where heart speaks to heart”: Vatican secretary of state addresses religious men and women in Port Moresby

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *