Được tất… (29.05.2018 – Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 10,28-31

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 

Chúa Giê-su xác quyết rằng các tông đồ và cứ những ai đi theo Chúa sẽ được phần thưởng gấp trăm lần so với những gì mà họ đã từ bỏ. Thế nhưng, Chúa cũng cho biết: Trước khi nhận được phần thưởng sự sống vĩnh cửu đời sau thì phải từ bỏ mọi sự đời này và đón nhận sự ngược đãi kể từ nay.

Từ bỏ và đón nhận ngược đãi ở đời này quả là một thách đố không nhỏ cho mọi Ki-tô hữu.

Từ bỏ và từ bỏ như thế nào, khi chung quanh đầy dẫy cám dỗ đeo bám và ngày càng khó nhận diện ?

Chấp nhận ngược đãi ở mức độ nào, khi sự dữ như ngày càng lớn mạnh, và được xem như là phương thế để tồn tại sống còn ?

Người từ bỏ mọi sự đời sẽ không khốn cùng. Hãy vững tin trong hành trình từ bỏ để theo Chúa tưởng như vô tận này, vì Chúa Giê-su Phục Sinh luôn đồng hành với những ai đi theo Ngài mọi ngày cho đến tận thế. Hãy vững tin tiến bước tới…

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bỏ Ngôi vị Thiên Chúa xuống thế làm người và đã đón nhận sự ngược đãi đến nỗi chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho con biết noi dấu Ngài để cùng được phục sinh với Ngài. Amen.

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *