DVD : Chân Dung Một Người Cha

Chân Dung Một Người Cha (DVD)

Xin giới thiệu “Chân Dung Một Người Cha”, Hạnh tích cha Đa Minh, do linh mục Antôn Phan Tự Cường biên soạn, phiên bản 2012, dài khoảng 40 phút.

Soạn giả đã công phu tìm hình ảnh minh họa chính xác liên quan đến các sự kiện lịch sử trong cuộc đời của Cha Thánh. Từ hình ảnh quê hương Caleruega, giếng kỷ niệm rửa tội, lâu đài thân phụ, hình ảnh thân mẫu chân phước Gioanna, đến những hình ảnh về thánh nhân.

dm14.jpg

“Chân dung một người Cha” kể lại câu chuyện thánh Đa Minh từ thời thơ ấu đến khi trở thành nhà giảng thuyết tin mừng.

Kế đến là chân dung một vị tổ phụ, tiến trình lập Dòng, và những nét căn bản nhất trong linh đạo Dòng Anh em Giảng Thuyết. Đó là tinh thần cầu nguyện, hăng say học hành, và nhiệt tình loan báo Tin mừng cho tha nhân. Bên cạnh đó là tấm lòng trắc ẩn, tinh thần khó nghèo phó thác, và tình yêu dành cho Mẹ Maria Đấng Bảo Trợ.

Cuối cùng những lời trăn trối cũng là gia sản Cha Đa Minh để lại cho anh em : Hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện“, việc Cha Đa Minh được suy tôn hiển thánh, và lời ca tha thiết dâng lên Cha Đa Minh.