Gia Đình Thiên Chúa (20.09.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 8, 19 – 21
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
 

Chân phước G. M. Balaguer đã xúc động thốt lên:

“Mẹ ơi Mẹ ! Vì tiếng “Xin Vâng” Mẹ đã làm cho chúng con trở thành anh em của Chúa và thừa tự vinh quang của Ngài. Mẹ đáng chúc tụng”.

Quả thật đúng vậy ! Trong trần gian này không ai “triệt để” nghe lời Thiên Chúa, sống và thực hành với những lời Thiên Chúa truyền dạy như Mẹ Maria.

Mẹ đã nghe.

Mẹ đã tin.

Mẹ luôn giữ lời Chúa truyền dạy trong lòng mình.

Rồi Mẹ đã vâng phục.

Mẹ luôn suy đi nghĩ lại trong lòng để sống, và sống trọn vẹn những gì Thiên Chúa truyền dạy và mong muốn Mẹ làm. 

Và Chúa Giêsu đến trong trần gian để xây dựng một gia đình Thiên Chúa hiệp nhất.

Gia đình của những người cùng chung một ý nguyện, luôn muốn cho Danh Thiên Chúa cả sáng, Nước Thiên Chúa mau trị đến, và Ý Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Ðể minh chứng sự duy nhất của gia đình thần thiêng đó, Chúa Giêsu đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Thế mới rõ, mối liên hệ sâu xa giữa con người với nhau không duy chỉ là liên hệ huyết thống, mà còn là liên hệ của cả tư tưởng, ý chí, tình cảm thiêng liêng… đối với người mà mình tin yêu nữa.

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chỉ cho con biết phương thế gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa; đó là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt đời sống con, để con xứng đáng được thuộc về gia đình của Chúa. Amen.

CÁT BIỂN