GP. Nha Trang: Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha tân cử Giuse

Vào lúc 17g00 ngày 26/06/2023, tại Tòa Giám Mục Nha Trang, Đức Cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội.

Nghi thức này hôm nay được cử hành trong giờ kinh chiều do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. Hiệp thông trong biến cố này có Quý Đức Giám mục Việt Nam và đông đủ thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo phận Nha Trang.

Để bắt đầu, Đức cha Giuse làm dấu khai mạc kinh chiều. Sau giờ kinh chiều NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN được bắt đầu:

Tôi, Giuse HUỲNH VĂN SỸ, được tuyển chọn làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang, với đức tin kiên vững, tôi tin và tuyên xưng tất cả và từng chân lý trong Kinh Tin Kính.

Sau phần Tuyên Xưng Đức Tin là Phần: TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH

Tôi, Giuse HUỲNH VĂN SỸ, được tuyển chọn làm Giám mục Chính tòa Nha Trang, Tôi sẽ luôn luôn trung thành với Giáo Hội Công Giáo và Đức Giáo hoàng, vị Mục tử tối cao của Giáo Hội, Đại diện Chúa Kitô, Đấng kế vị quyền tối cao của Thánh Tông đồ Phêrô và Trưởng Giám mục Đoàn, sẽ vâng phục việc thi hành quyền tối cao của Đức Giáo hoàng, sẽ chăm lo chu toàn cách cần mẫn nhất những nhiệm vụ tông đồ được giao phó, sẽ chăm lo duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Phổ quát, sẽ bảo vệ kỷ luật chung của toàn thể Giáo Hội, sẽ ân cần chăm lo quản lý tài sản trần thế của Giáo Hội, vào những thời gian xác định, hoặc tại một thời điểm được ấn định bởi Tòa Thánh, sẽ báo cáo công việc mục vụ của tôi cho Tòa Thánh, sẽ trân trọng chấp nhận các chỉ dẫn và các lời khuyên của Tòa Thánh, và tôi sẽ chu toàn những công việc đó cách tốt nhất. Vì vậy, nguyện xin Thiên Chúa và các sách Tin Mừng tôi đặt tay đây, giúp sức cho tôi. Amen

Kết Thúc  Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh làm phép phẩm phục và biểu chương của Đức cha tân cử.

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ đã kết thúc và lúc 17g45 với ca khúc Xin Vâng.Lưu bản nháp tự động


BTTGP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *