Hiệu quả Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa sống lại

Suy niệm : Đức tin

mc14.jpgTheo thánh Phaolô : “Giả như Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin chúng ta ra vô ích hết… và chúng ta là những người khốn khổ nhất” (1Cr 15,17-19). Nhưng, Ngài đã sống lại.

Khi Chúa hiện ra với các tông đồ, vì vắng mặt nên thánh Tôma không tin. Chúa lại hiện ra lần nữa cho ông thấy các dấu đinh và phán : “Bởi con thấy Thầy nên con tin, nhưng phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,29). Như vậy đức tin chúng ta không dựa trên truyền tụng, mà là nhờ các nhân chứng đã thấy tận mắt, sờ tận tay và ăn uống với Đấng là “Sự sống lại và là sự sống”.

Lạy Chúa,
Xin thêm đức tin cho chúng con,

Xin cho chúng con một đức tin đích thực,
nhận ra chân trời mới Chúa mở ra cho chúng con
trong biến cố phục sinh.

Xin cho con một đức tin sống động,
luôn hăm hở tìm hiểu những chân lý mạc khải,

Xin cho com một đức tin vững mạnh,
không chút nghi nan, không cần kiểm nghiệm,

Để tin vào Lời Chúa, tin vào chứng từ của các tông đồ,
tin vào lời Hội thánh nói nhân danh Chúa.

Xin cho con đức tin của thánh Tôma,
của các thánh tông đồ và các vị tử đạo
đã sẵn sàng chết để được sống lại với Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa về trời

Suy niệm : Về đức cậy

Biến cố thăng thiên ban tràn trên chúng ta niềm hy vọng. Đức Giêsu đã về trời, thì tất cả những ai nghe, tin và theo Ngài, cũng sẽ về trời với Ngài trong vinh quang bất diệt. Hơn nữa, trước khi về trời Chúa còn hứa “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Từ nay, Đức Kitô không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, Ngài sẽ hiện diện thật gần gũi, thân tình bên tất cả mọi kẻ tin Ngài, không loại trừ một ai. Đức Kitô, Đấng đã chữa mọi bệnh tật, phục sinh kẻ chết và loan báo tin mừng vẫn đang hiện diện bên ta, không đủ là lý do khiến ta vững lòng trông cậy sao ?

Lạy Chúa,
con hết lòng trông cậy vào Chúa,
vì Chúa hứa ở với con luôn,
con sẽ không bao giờ lẻ loi,
nhưng có Chúa luôn đồng hành.

Xin cho con
đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót Chúa,
để biết chỗi dậy sau khi lầm lỡ,
biết nhìn thẳng trời cao nơi Chúa ngự
mà vững vàng tiến bước.

Nhưng cũng xin cho con đừng quá ỷ lại,
chỉ chăm chú nhìn trời, quên thực tại trần thế.

Xin cho con hoan hỉ chu toàn phận sự hàng ngày
như con đường dẫn đến hoan lạc nước trời.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Thánh Thần hiện xuống

Suy niệm: Đức mến

Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, thánh Phaolô quả quyết: “Đức ái đã ban tràn trên chúng ta do Chúa Thánh Thần đã ban mình cho chúng ta” (5,5). Chúa Thánh Thần phát sinh do tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Hai, nên kẻ được ban tràn Thánh Thần là được thông dự vào Tình Yêu Ba Ngôi.

Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích rửa tội nên chúng ta phải mô phỏng theo tình yêu của Ba Ngôi, nghĩa là hoàn toàn dâng hiến, hoàn toàn tương quan và hoàn toàn yêu thương. Giới răn của Đức Kitô là: “Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mt 22,37).

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu,
ai ở trong tình yêu là ở trong Chúa (Ga 4,16)

Chúa đã yêu thương con vô hạn,
đã sáng tạo nên con, đã cứu độ con,
và đã ban Thánh Linh Chúa Tình Yêu cho con.

Xin cho con nhận ra tình yêu Chúa,
để biết mến Chúa trên hết mọi sự,
và yêu mến Chúa trọn đời.

Xin cho con biết Chúa hơn để mến Chúa hơn
Và hiến dâng mình làm lễ vật tình yêu.

Bởi vì, Chúa chuộng tình thương chứ không cần lễ tế,
thích được hiểu biết hơn của lễ toàn thiêu.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Mẹ về trời

Suy niệm : Phúc cho ai thanh sạch vì họ sẽ được thấy Chúa

Chúa đã đưa Mẹ Maria về trời để đời đời hưởng kiến Chúa, bởi vì Mẹ là người đủ điều kiện nhất của mối phúc thứ sáu. Cuộc đời Mẹ hoàn toàn tinh sạch, không vương chút tì ố, tội lỗi. Tâm hồn Mẹ luôn trong sáng, kết hợp với Chúa cách trọn vẹn. Và suốt bao nhiêu năm trường, Mẹ đã sống bên Chúa Giêsu Con Mẹ và là Chúa của Mẹ.

Chúng ta muốn theo chân Mẹ về trời cũng cần thanh luyện đời mình, làm nổi bật hình ảnh Chúa trong tâm hồn. Nếu đời chúng ta ướp nồng bằng đức mến. Chúng ta sẽ thấy Chúa nhờ con mắt đức tin, và đời đời được chiêm ngưỡng Ngài trên quê trời.

Lạy Chúa, xin cho lòng con trong sáng,

Xin tẩy trừ khỏi lòng con mọi thành kiến cố hữu,
để con đừng tim Chúa bằng cặp mắt trần gian,
đừng tìm Chúa theo sở thích của mình,
nhưng biết tìm Chúa dưới ánh sáng mạc khải.

Xin gia tăng đức tin và lòng mến nơi con
để nhận ra Chúa trong thiên nhiên, trong tâm hồn,
trong tha nhân và trong các bí tích.

Và vì được thấy Chúa luôn,
con sẽ làm mọi việc dưới ánh mắt Chúa
theo sự hướng dẫn của Ngài.

Con tin rằng con sẽ được cũng Mẹ Maria
chiêm ngưỡng Chúa nhãn tiền.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời

Suy niệm: Ơn bền đỗ

“Chỉ ai bền đỗ đến cùng mới được rỗi”. Để được thưởng cùng Mẹ trên nước thiên đàng, phải là những đầy tớ trung tín, những thiếu nữ khôn ngoan luôn đổ dầu đầy bình, những đầy tớ biết sinh lợi những nén bạc được trao phó.

Không ai trong chúng ta chắc chắn mình luôn kiên tâm bền đỗ. Vì thế phải “thức tỉnh và cầu nguyện” để khỏi sa chước cám dỗ và cương quyết trung tín với Chúa trong những việc nhỏ bé nhất. Bởi vì Chúa phán : “Ai trung thành trong những việc nhỏ mới trung thành trong những việc lớn” (Lc. 16,10).

Lạy Chúa,
Chúa không tạo dựng con theo khuôn đúc sẵn,
Chúa cho con lý trí và tự do
để hoàn thành đời mình.

Xin cho con đừng lạm dụng tự do,
đừng thay đổi ý định thánh hóa bản thân,
và đừng lười biếng, nản chí, bỏ cuộc.

Xin cho con không ngừng thay đổi đời sống
không ngừng tiến bộ trên đàng nhân đức,
không sao lãng việc bổn phận hàng ngày,
nhưng biết cố gắng thực thi cách hào hiệp,
quảng đại, cương quyết và bền bỉ.

Xin cho con
biết thắp sáng đèn mình đón chờ Chúa quang lâm.

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.