Hình ảnh Ngày Khai Mạc và Đêm Văn Nghệ của Đại hội Huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội từ 04-05.2017 tại Gp. Thái Bình

1. Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ I

Chiều ngày 4/7/2017, tại Toà Giám mục Thái Bình, hơn ba nghìn Huynh trưởng từ các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã có mặt để tham dự Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ I.

Giáo phận Thái Bình

Đón tiếp các đoàn từ các Giáo phận

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Diễu hành chào mừng Đại Hội

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Nghi thức Chào cờ

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giới thiệu các thành phần tham dự 

Giáo phận Thái Bình

Tâm tình của Vị Chủ chăn Giáo phận đăng cai tổ chức Đại Hội

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

2. Đêm Văn Nghệ và Giờ Chầu Thánh Thể

BTTGP – http://giaophanthaibinh.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *