Điều nào dễ hơn? (06.07.2017– Thứ Năm tuần XIII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: St 22,1-19; Mt 9,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 

Tin Mừng hôm nay làm nổi lên danh tiếng lẫy lừng của Đức Giêsu. Người ta khiêng đến cho Người một kẻ liệt nằm nguyên trên giường. Thật là cảm động vì lòng tin, lòng cậy, lòng mến đáng nể của họ đối với Thầy Giêsu và cho người anh em đáng thương này. Bản thân người viết ngày nào cũng được người khác đẩy xe, mang vác để được đến với Chúa, nên càng đồng cảm nghĩa cử cao đẹp này (mặc dù hơi chia trí).

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu ra tay cứu chữa bằng một lời yêu thương: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2b). Hôm nay Ngài tha tội cách công khai, tỏ lộ ra Ngài là Thiên Chúa, làm các ông kinh sư khó chịu nghĩ trong lòng: “Ông này nói phạm thượng” (Mt 9,3). Các ông không muốn tin nhận quyền năng của Thiên Chúa nơi Ngài. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội và làm được như vậy, chứ ông Giêsu này mà dám nói tha tội!

Theo quan niệm của người Do Thái bấy giờ là anh bị bại liệt như vậy, là do tội lỗi nên Ngài dùng quan niệm đó mà tha tội, nói vậy cho dễ hiểu hơn. Ngài thấu biết điều các ông đang nghĩ và để chứng minh rõ ràng, Ngài nói: “Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội- bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” (Mt 9,6). Thật kinh ngạc, anh bại liệt như người chết sống lại, lập tức đứng dậy vác giường đi ra trước mặt mọi người.

Ngày nay bác sĩ cao tay chữa bệnh còn phải tiệm tiến từ giải phẫu, chuyển sang phòng hồi sức, rồi phục hồi chức năng mà chưa thể khỏe hẳn lại được như trước. Lúc trước anh này nằm sõng soài trên giường chẳng khác gì một xác chết. Vậy mà giờ đây chẳng những đứng dậy được, còn vác được cả giường đi nữa chứ! Mọi người có mặt đều kinh sợ, tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho “loài người” được quyền năng như thế.

Ơn cứu độ liên quan đến toàn bộ con người cả hồn lẫn xác. Anh được khỏe mạnh, nhẹ nhõm trở về với cuộc đời còn lại của chính mình.

Trước sự kiện hôm nay, đáng lẽ các kinh sư phải đồng cảm, cùng giúp đỡ bệnh nhân phải “đi viện cả giường” này có hay hơn không? Nhưng nhờ sự nghi ngờ khó chấp nhận của họ mà quyền năng tha tội của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu được xác nhận chứng thực. Lòng tin nơi Ngài đâu phải dễ dàng mà có được.

Chúa ơi! Ngày nay chúng con cũng mang chứng bại liệt tinh thần nhiều thể nhiều cách. Chỉ có phương pháp trị liệu tốt nhất là tìm cách thế, giúp nhau đến với Chúa, với lòng tin vững vàng. Chúng con cần mở toang cõi lòng đón nhận Chúa vào cuộc đời, Chúa sẽ ra tay chữa trị, thực hiện những điều kỳ lạ trong con người hèn mọn của chúng con.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *