Phổ biến Huynh đoàn Đa Minh tại Kon Tum (07.04.2018)

Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Kon Tum
Quý II (07.04.2018)

Đến hẹn lại gặp nhau, cứ mỗi Qúy một lần, Gia Đình Đa Minh ở Kon Tum lại có dịp quy tụ để gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ với nhau về sứ vụ truyền giáo tại miền đất Kon Tum.  Địa điểm tổ chức Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Quý II lần này là cộng đoàn Đa Minh Thánh Tâm ở Măng Giang, Gia Lai, Kon Tum. Các thành viên tham dự ngày họp mặt gồm có Cộng Đoàn Tu Xá Lui-bê trân (Anh em Kon Rơbang, anh em Rờ Kơi, anh em Đăk Mót), Cộng đoàn Đa Minh Rôsalima Mỹ Linh – Hàm Linh 1 và Hàm Linh 2, Cộng đoàn Đa Minh Thánh Tâm Chân Lý Mang Giang và Trà Đa, Cộng đoàn Đa Minh Tam Hiệp Rờ Kơi. Ngoài ra, một số giáo dân thuộc giáo phận Kon Tum và hai khách mời Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh đến tham dự đó là anh Phó Gioakim Nguyễn Hồng và anh Phụ trách Học tập Giuse Bùi Ri Cao.

Vào lúc, 8 giờ 30 phút, Cha niên trưởng Antôn Maria-Zacaria Phan Tự Cường, O.P. khai mạc ngày Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Quý II năm 2018. Ngài giới thiệu các thành phần tham dự cũng như tuyên bố lý do ngày họp mặt hôm nay. Sau đó, ngài giới thiệu qua chương trình họp mặt.

Chương trình họp mặt quý này gồm:

Buổi sáng: đầu tiên gặp gỡ hỏi thăm sức khỏe nhau, kế đến học hỏi về vấn đề thành lập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh tại Giáo Phận Kon Tum. Sau đó, Dâng thánh lễ và dùng cơm trưa.

Buổi chiều: Trao đổi vấn đề thành lập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh tại Giáo Phận Kon Tum. Sau đó, chầu tạ ơn và bế mạc Ngày Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Quý II năm 2018.

Khác với những kỳ Họp Mặt Gia Đình Đa Minh quý trước chủ đề xoay quanh vấn đề truyền giáo, Kỳ họp lần này chủ đề có phần thay đổi. Chủ đề kỳ này xoay quanh về vấn đề thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại miền đất giáo phận Kon Tum. Cha niên trưởng Anton Maria-Zacaria Phan Tự Cường, O.P, đã xin Tỉnh Dòng cử vị đại diện Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh lên chia sẻ. Do vậy, Tỉnh Dòng đã cử hai vị đại diện để lên chia sẻ về Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh. Trong buổi chia sẻ hai vị đã lần lượt trình bày về lịch sử hình hành Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh mà trước đây được gọi là Dòng Ba Đa Minh, tiếp đến trình bày về cách thức gia nhập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh như thế nào? Và Ý nghĩa của việc gia nhập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh là gì? Sau phần trình bày của hai vị là phần đặt câu hỏi của các anh chị em giáo dân và phần giải đáp thắc mắc.

Kết thúc phần chia sẻ, Anh chị em gia đình Đa Minh tiến vào nhà nguyện để cùng nhau tham dự thánh lễ với ý lễ cầu nguyện cho việc hình thành và phát triển Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh tại giáo phận KonTum. Sau đó, Tất cả anh chị em dùng bữa cơm huynh đệ với nhau.

Buổi chiều vào lúc 13 giờ 15, bắt đầu chương trình thảo luận về nhân sự đề thành lập Huynh Đoàn Đa Minh tại miền đất giáo phận Kon Tum. Phần này, dành cho các cộng đoàn, các cộng đoàn đã giới thiệu một vài anh chị em giáo dân đang hiện diện trong buổi họp cho Cha Niên trưởng.

Đầu tiên, Cộng đoàn Tu xá Lui-Bê Trân 3 giáo dân, Anh em Kon Rơbang 1 giáo dân, anh em Rờ Kơi 4 giáo dân, Cộng đoàn Đa Minh Rôsalima Mỹ Linh-Hàm Linh 14 giáo dân. Tổng cộng là 22 anh chị em giáo dân. Trong số đó, có những giáo dân đã âm thầm tìm hiểu và sinh hoạt theo lối sống của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh với sự hướng dẫn của quý Cha, quý Thầy và quý Sơ. Một vài giáo xứ số giáo dân tìm hiểu lên đến 25 giáo dân. Theo luật, con số này đủ điều kiện thành lập Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh. Còn những giáo xứ chưa đủ điều kiện kêu mời các giáo dân hiện diện hôm nay kêu gọi các anh chị em trong giáo xứ của mình, cùng với sự giúp đỡ của quý Cha, Quý Thầy, và quý Sơ.

Sau khi giờ thảo luận kết thúc, toàn thể anh chị em Đa Minh và giáo dân vào nhà nguyện tham dự giờ chầu Thánh Thể Tạ Ơn và bế mạc ngày họp mặt Gia Đình Đa Minh Quý II năm 2018.

Kon Tum, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Lumen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *