Huynh đoàn Đa Minh Gp. Xuân Lộc : Thao thức Mùa Chay

Hướng lòng về Mùa Chay với thao thức “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ”, để đón nhận hồng phúc của Mùa Chay, và trang bị những kiến thức cần thiết nhằm phục vụ cho Huynh đoàn các cấp, Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức buổi tĩnh huấn dành cho quý anh chị trưởng Ban phục vụ 14 Liên Huynh và quý anh chị Đoàn trưởng 165 Huynh đoàn, nhằm giúp quý anh chị đứng đầu cộng đoàn có được tâm tình sám hối qua việc chuyên chăm học hành, có được quyết tâm mạnh mẽ khi tổ chức điều hành và có được cách xử lý các vấn đề của Huynh đoàn cách nhịp nhàng và đúng Luật.

Sau nghi thức khai mạc, xin ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn để buổi tĩnh huấn hôm nay đạt kết quả tốt đẹp. Cha Antôn Trần Bảo Toàn OP, Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Giáo phận  Xuân Lộc đã chia sẻ  đề tài “Lòng trung thành của trưởng”. Qua đề tài chia sẻ, Cha muốn tâm tình nhắn gửi tới quý anh chị một con đường hai chiều, không chỉ trung thành với Chúa, với lề luật mà chúng ta đã cam kết mà còn phải trung thành với cộng đoàn qua việc chu toàn bổn phận và có trách nhiệm với cộng đoàn dù trước những gian nan, thử thách. Thể hiện được tính công bằng trong tương quan hai chiều, thấy được sự đóng góp xây dựng cộng đoàn của mình và của anh em qua đời sống bình an, hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, Anh Vinhsơn Đào Văn Phan OP, cũng đã trao đổi một số việc cần thiết trước mắt với quý anh chị đứng đầu các Liên huynh và các Huynh đoàn cụ thể như sau:

I. Ân Nhân Huynh đoàn

1. Kể từ ngày 1/04/2021, thống nhất chỉ còn một dạng ân nhân, đó là “ ân nhân Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam”. Huynh đoàn Tỉnh là nơi có thẩm quyền cấp bằng Ân nhân.

2. Thực hiện nghiêm túc việc báo ân theo quy chế số 18 và 21 đã hướng dẫn vì “ Biết ơn là một Nân đức”

3. Việc báo ân được nhiều hơn có thể do Huynh đoàn các cấp có những quy định riêng.

4. Thăm viếng bao gồm: đại diện Huynh đoàn giáo phận, Liên huynh, các Huynh đoàn bạn và Huynh đoàn sở tại.

5. Khi đi thăm viếng, mặc trang phục đúng quy định bởi “ Y phục xứng kỳ đức”

II. Bầu cử

Để giúp cho anh chị em hiểu biết và thực hiện đúng Luật, Ban Phục Vụ phải:

1. Tổ chức tập huấn bầu cử cho các thành viên Huynh đoàn đầy đủ thì mới chu toàn bổn phận.

2. Lên kế hoạch tập huấn cho tất cả các thành viên Ban Bầu Cử Huynh đoàn các cấp và các thành viên

Huynh đoàn là trách nhiệm chung vì vậy Ban Phục Vụ phải luôn đôn đốc, nhắc nhở, khích lệ…

3. Bầu cử hiệu quả là góp 50% thành công vào việc “ Trẻ hóa Huynh đoàn”

4. Ban phục vụ lý tưởng trong nhiệm kỳ này phải có 50% người trẻ và người mới tham gia vào BPV.

* Phần thảo luận đóng góp ý kiến cho  hai vấn đề nêu trên quá sôi nổi với nhiều tình huống được đưa ra:

– Trường hợp Cha xứ muốn người lớn tuổi làm Ban Phục Vụ

– Tình trạng thụ cử viên nói: được đề cử ra là phải được  bầu chọn vào BPV

– Thụ cử viên rút theo hiệu ứng Đô-mi-nô

– Lo lắng cử tri không đến quá bán không tiến hành được.

Với những ưu tư khắc khoải về việc báo ân sao cho xứng với tấm lòng quảng đại của ân nhân  cũng như những lo lắng, khúc mắc trong việc bầu cử đã có giải pháp hợp lý cho từng trường hợp khi chúng ta chung lòng chung sức cùng nhau tháo gỡ thì chẳng có gì là khó khăn, trở ngại…

Xin Chúc cho quý anh chị về tĩnh huấn hôm nay, làm tốt công việc điều hành ở Huynh đoàn của mình trong sự nhiệt thành và phó thác.

Xin Cha Thánh luôn đồng bàn và hướng dẫn tất cả chúng ta trong đường hướng phát triển của Huynh đoàn.

 Rosa Mai Linh     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *