Huynh Đoàn Thánh Martino Gx. An Phú mừng lễ Thánh Phụ Đa Minh

 

Đa Minh con người tuyệt hảo,

Hồn đơn sơ tựa tuyết trắng tinh trong.

Yêu Chúa trọn cả tấm lòng

Yêu anh em, yêu toàn tâm toàn ý.

Đa Minh con người của Chúa,

Luôn đơn sơ khiêm hạ sống khó nghèo.

Suốt đời phục vụ bằng lời,

Đem tình thương cứu, muôn người lầm than.

Vào lúc 05 giờ sáng thứ Bảy, ngày 08/08/2020, tại Thánh đường Giáo xứ An Phú, Giáo phận Phú Cường, Cha Chánh xứ Gioan B. Trịnh Xuân Cường SSS, cũng là cha Linh hướng Huynh Đoàn Thánh Martino, đã chủ sự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phụ Đa Minh, bổn mạng của toàn dòng. Sau bài giảng, cha Chủ tế và Đoàn Trưởng Huynh Đoàn tiến hành nghi thức thu nhận cho 06 Thỉnh sinh được bước vào năm dự tuyển.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh phụ Đa Minh, ban muôn ơn lành hồn xác cho Tỉnh Dòng, cùng đại gia đình Đa Minh. Xin cho chúng con noi gương các nhân đức của thánh Tổ phụ, sống trọn cuộc đời sứ vụ truyền giảng Tin Mừng, luôn biết sống tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, bác ái cùng luôn khát khao ơn cứu độ và phần rỗi cho tha nhân. Amen.

Phêrô Maria Vũ Quang Khanh OP.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *