Lễ Kính Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na (22.07.20201)

 

Ca nhập lễ

Chúa nói với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na :

“Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ :

Thầy lên cùng Cha của Thầy,

cũng là Cha của anh em,

lên cùng Thiên Chúa của Thầy,

cũng là Thiên Chúa của anh em.”

Bài đọc 1: Dc 3,1-4a

Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Bài trích sách Diễm ca.

Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,

nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.

Tôi hỏi họ : “Các anh có thấy chăng

người lòng tôi yêu dấu ?”

Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.

Hay

 Bài đọc 1: 2 Cr 5,14-17

Giờ đây, chúng tôi không còn biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người nữa.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.  Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.  Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô, đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

Đáp ca

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ma-ri-a hỡi, xin kể lại,

trên đường đi đã thấy gì cô ?

– Thấy mồ trống Đức Ki-tô

phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 20,1-2.11-18

Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.  Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,  thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.  Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !”  Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.  Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”  Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).  Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”  Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Ca hiệp lễ

Tình yêu Chúa Ki-tô thôi thúc chúng ta,

để những ai đang sống,

không còn sống cho chính mình nữa,

nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *