Yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân (22.07 – Lễ Kính Thánh nữ Maria Mađalêna – Vị Bảo Trợ II của Dòng Đa Minh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

22.07: Lễ Kính THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA – 

Bổn Mạng thứ hai của Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Lời Chúa: Dc 3,1-4a, hay 2 Cr 5,14-17, Ga 20,1-2.11-18

HAY:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 20,1-2.11-18)

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

Yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân (22.07.2023)

Ghi nhớ:

“Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20, 18).

Suy niệm:

Bổn phận của mỗi Ki-tô hữu là phải loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Bằng đời sống bác ai yêu thương và phục vụ. Ngay từ buổi đầu khi thiết lập Hội Thánh Đức Giê-su khi từ giã các môn đệ về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Ngài đã truyền dạy các môn đề rằng: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo”. (Mc 16, 15) Lệnh truyền đó không phải chỉ dành riêng cho các giáo sỹ hay tu sĩ mà là cho tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh. Bài Tin Mừng hôm nay. Chính Chúa Giê-su sau khi Phục Sinh đã ra lệnh cho bà thánh Maria Mađalêna: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cùng là Cha của anh em, Thầy lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” và sau đó bà đã vội và đi tìm gặp các môn đệ để thuật lại tất cả những sự việc bà đã thấy và những điều mà chính Đức Giê-su Phục sinh đã nói với bà.

Giống như Thánh nữ Maria Mađalêna xưa, ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng đều khao khát tìm kiếm Chúa, Tuy rằng Chúa không hiện hữu bằng xương bằng thịt để cho chúng ta có thể đụng chạm vào Ngài. Nhưng chúng ta cũng có thể reo lên rằng: Tôi đã thấy Chúa. Chúng ta đã thấy Chúa qua bao công trình sáng tạo mà Ngài đã dựng lên, nó luôn tồn tại và hiện hữu chung quanh, chúng ta thấy Chúa qua anh em đang sống bên cạnh và chúng ta thấy Chúa trong chính cuộc đời của mình qua những ơn lành hồn xác…

Nhưng muốn thấy Chúa và gặp gỡ được với Ngài ta phải noi gương bắt chước Thánh nữ Maria Mađalêna mà hôm nay Giáo Hội mừng kính. Thánh nhân đã có lòng yếu mến Chúa nồng nàn, và phụng sự Chúa liên lỉ. Sau khi được Chúa trừ cho bảy quỷ, thánh nữ đã luôn theo Đức Giê-su để giúp Ngài việc này việc kia và nhất là trong cuộc thọ nạn, hầu như các môn đệ bỏ trốn Thầy nhưng Thánh nữ vẫn một mực dõi theo từng bước của Thầy của mình và cuối cùng, dưới chân thập giá lúc Chúa sinh thì bà cũng đã hiện diện. Rồi như Phúc Âm hôm nay ghi lại: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ. Chỉ vì yêu mến, cho nên bà mong cho trời mau sáng để đi ra mộ tìm gặt Thầy, mặc dù Thầy không con sống nữa. Nhưng vì lòng mộ mến đã thúc đẩy bà và từ lúc trời chưa sáng hẳn bà đã đi ra mộ.

Chính vì lòng mộ mến của bà mà Đức Giê-su Phục Sinh đã cho bà gặp Ngài và trao cho bà một sứ mệnh cao cả là người dầu tiên đi loan báo Tin Mừng Phục sinh cho mọi người.

Noi gương Thánh nữ, chúng ta sẽ hết lòng lòng kính mến và phụng thờ Chúa và luôn hăng hái thi hành những điều Ngài truyền dạy. Và như thế chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Chúa ngay trong đời sống trần thế này và sau khi cuộc đời trần gian kết thúc chúng ta sẽ được gặp Ngài hiện hữu trong Nước Hằng Sống.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con có con mắt đức tin để có thể nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống của chúng con và biết hăng say thi hành những điều Ngài truyền dạy. Amen.

Sống Lời Chúa:

Mến Chúa-Yêu người.

Đaminh Trần Văn Chính..

Loan báo Tin Mừng “Tôi đã thấy Chúa” (22.07.2022)

Hàng năm Ban Phục Vụ Huynh đoàn chúng tôi vẫn có kế hoạch đi thăm các anh chị đoàn viên lão thành vào đầu năm mới, nhưng năm trước do bùng phát dịch Sar- Covid 19, nên hoãn lại vào tháng 7 này. Theo lịch trình thăm viếng, chúng tôi đến nhà của hai chị em sống độc thân, người chị ở tuổi U90 và người em tuổi U80, người em vẫn còn đi nguyện kinh với Huynh đoàn, người chị thì ở nhà do bà có dấu hiệu lẫn, lúc nhớ lúc quên, tạ ơn Chúa, bà vẫn nhớ chúng tôi, hai chị em dự tuyển từ năm 2006 đến nay cũng trên 10 năm sinh hoạt. Cách đây vài năm bà chị vẫn tản bộ đến nhà thờ vào lúc 16 giờ chiều, trò chuyện với vài bà cùng lứa tuổi và Cha Martino phó xứ, sau đó dự thánh lễ. Tuy nhiên sau 2 lần nhập viện phẫu thuật, bà không còn sức khỏe nữa, cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng thật ấm áp và mang lại niềm vui vì mọi người vẫn nhớ đến nhau, thấu hiểu cho tuổi “lực bất tòng tâm”, nhắc nhở cùng cầu nguyện cho nhau. Thánh Tôma Aquino từng chia sẻ:”Tình yêu thương anh chị em chỉ đáng công phúc, khi nào được thực hiện vì lòng kính mến Chúa”.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại chuyện bà Maria Mađalêna mải mê tìm kiếm thân xác Thầy Giêsu đã chết: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”. Ga 20,2. Bà lo lắng tìm kiếm đến nỗi không thể nhận ra Chúa phục sinh đang đứng cạnh mình. Khi Chúa Giêsu gọi: “Maria”, bà nhận ra Người: “Rabboni” Ga 20,16. Bà là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Phục Sinh và Chúa truyền cho bà báo tin vui cho các tông đồ biết Chúa đã sống lại. “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Ga 20,17. Thánh nữ Maria Mađalêna là người thứ nhất được Chúa Giêsu phục sinh giao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh và bà Maria đã nhanh chóng loan tin những điều bà nghe được. Thánh Xyrilô thành Giêsusalem từng nói:“Thực vậy, Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta được làm nghĩa tử, được đồng hình đồng dạng với Thân thể vinh quang của Đức Ki tô. Từ nay, anh em được dự phần với Đức Ki tô, anh em đương nhiên được gọi là những “người được xức dầu”.  Chúa phục sinh mời gọi chúng ta hướng về tương lai, để sẵn sàng đón nhận những ân huệ lớn lao hơn quá khứ nhiều, do cuộc Vượt Qua của Người mang lại cho mọi người.

Bài học cho chúng ta nhận ra mối tương quan mật thiết của bà Maria Mađalêna với Chúa Giêsu, phát xuất từ lòng yêu mến tha thiết hướng về Chúa và luôn tìm kiếm Chúa, để có thể cảm nhận được tiếng Ngài gọi chúng ta và nhiệt thành đem Tin Mừng đến với tha nhân. Thánh Phêrô Kim Ngôn cho biết: “Cha trên Trời khuyến khích chúng ta là con cái Nước Trời hãy ăn Bánh bởi trời. Đức Ki tô là tấm bánh: Thiên Chúa gieo trong lòng Trinh Nữ, cho lớn lên trong xác phàm, nhào nắn trong cuộc Khổ Nạn, nướng trong mộ đá, cất giữ trong Hội Thánh, dọn ra trên các bàn thờ, và mỗi ngày cung cấp cho các tín hữu làm lương thực trường sinh”.

Lạy Chúa Phục Sinh, Chúa đã mở ra cho chúng con một tương lai sáng ngời, và dẫn đưa chúng con đến với Cha trên trời. Như lời thánh Bônaventura chia sẻ: “ Chúa Giêsu là đường đưa ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì Ngài cũng là đàng để Đức Chúa Cha đến với ta”. Xin giúp chúng con luôn biết cảm tạ hồng ân Chúa trong niềm hạnh phúc này.

Anna Anh

Thời nay vẫn cần nhiều Mađalêna (22.07.2021)

Khu hẻm nhà tôi phong tỏa cả tuần nay, mọi sinh hoạt hàng ngày dừng lại, bạn bè quan tâm hỏi thăm đã là niềm vui và niềm vui được nhân lên, trong đợt hàng cứu trợ có quà tặng của nhóm bác ái thuộc Dòng Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn gởi đến gồm nhiều loại rau, củ, quả tươi xanh… ở vùng xa xôi di chuyển cả ngày đường mới đến thành phố Hồ Chí Minh. Lời Chúa dạy được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, thời điểm này sự chia sẻ là điều quý giá, làm tăng thêm mối thân tình của chị em.

Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta nhận thấy sự nhiệt thành của bà Maria Mađalêna, trời chưa sáng ngày đầu tuần bà đến mộ Chúa, phát hiện tảng đá lăn qua một bên, bà hoảng hốt và báo lại cho hai ông Phê-rô và ông Gioan biết, các ông trở về sau khi thấy mộ trống, còn “Bà Maria Ma-đa-lê-na đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.”. Bà khóc cảm thương Thầy của mình, trong thâm tâm bà không yên lòng khi không biết thân xác Chúa đang ở đâu? Sự biểu lộ tình thương mến chân thật của bà đã làm Chúa Giê-su cảm động, Ngài phục sinh chưa kịp về với Chúa Cha, tấm chân tình của bà đã giữ Chúa nán lại, bà là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa sau khi sống lại, chính bà là nhân chứng loan báo: “Tôi đã thấy Chúa”. Liệu chúng ta có được lòng nhiệt thành để loan báo tin vui ấy?

Điều chúng ta học ở thánh nữ là kể từ khi gặp Đức Giêsu, bà đã trở nên một con người khác, một môn đệ thân tín của Người, một người tốt lành và nhiệt tâm. Bà là mẫu người nhiệt thành đi theo Chúa, một lòng tin cậy tuyệt đối vào Đấng Cứu Độ, thánh Augustino từng gọi bà là: “Tông đồ của các tông đồ”, nhiều thánh chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta về tình yêu của các ngài đối với Thiên Chúa như thánh Têrêsa Avila cũng từng nói: “Yêu mến Chúa, không phải là bơi giũa các ơn yên ủi êm ái đâu, mà là phụng sự Ngài một cách can đảm, mạnh mẽ và khiêm nhường.” Còn thánh Giêgôriô Cả:  “Ai khao khát Thiên Chúa với tâm hồn chân thành, đã chiếm được Đấng mình yêu mến rồi.”

Chúa Giê-su nhận ra sự nhiệt thành của bà và giao nhiệm vụ làm chứng nhân và loan báo Tin Mừng đến các tông đồ: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “ Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.. Bà đã sốt sắng hoàn thành nhiệm vụ của mình

Trong tình hình dịch bệnh đang lan rộng khắp các tỉnh thành, sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần có làm chúng ta chao đảo, còn niềm tin vào Thiên Chúa chăng? Trong giáo xứ Hội Bà Mẹ Công giáo tương trợ nhau chia sẻ thực phẩm kịp thời cho khu vực cách ly và gia đình khó khăn, thật là ấm áp tình người, tấm lòng bác ái đến vào lúc cần nhất, những bữa ăn trong mỗi gia đình có thêm chất rau, cũng là thông điệp yêu thương và quan tâm đến nhau, đồng thời cho thấy sự quan phòng của Chúa chăm sóc con cái Người ở khắp mọi nơi.

Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong những ngày tháng khó khăn này và xin ban cho chúng con được ơn vững lòng trông cậy nơi Chúa và cần có Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời mình.

Anna Anh

Tôi đã thấy Chúa (22.07.2020)

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một mối tình yêu thương sâu đậm dạt dào của những người nữ đã theo Chúa Giêsu cách riêng là giữa bà Maria Macđala và người Thầy chí thánh Giêsu của mình. Tình yêu ấy càng thể hiện sự trung thành, sâu sắc cao độ khi người Thầy, người tình của họ vừa bị đa số người ta loại trừ phải chết nhục nhã trên đồi Canvê và đã mai táng trong mộ.

Vốn yêu thương thầy mình sâu sắc, dù chưa có thể le lói lên điều gì hy vọng thì “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácdala đi đến mộ”. Mới chôn cất Thầy mình hôm qua mà nay đã ra sớm để làm gì? Bà ra vì quá yêu thương, cảm phục, nhớ nhung? Hay ra vì khi an táng lỡ còn điều gì sơ sót chăng? Nhưng dù với một mục đích gì chăng nữa thì cũng là do một tình yêu nồng nàn thúc đẩy. Đọc tiếp về bà: “Bà Maria Macdala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu…Thiên thần hỏi bà: Này bà sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu”.

Ở đây ta thấy dù yêu nồng nàn thầy mình, nhưng khi thấy xác Chúa không còn trong mộ, khi nhìn thấy Thầy lại cho là người làm vườn và nghi cho ông giấu xác Thầy mình. Có lẽ bà cũng không khác các môn đệ, các tông đồ, những người còn yếu đuối, mắt chưa được sáng ra, chưa hề nghĩ đến được những điều cao xa, như việc Chúa sống lại mà Người đã báo trước. Nhưng bà đã được hạnh phúc thay: Chúa Giêsu, người Chúa, người Thầy, người tình của bà đã không phụ tình, không để bà phải thất vọng, phải yêu đơn phương, mà đã đáp lại cho bà gấp bội. Chỉ với tiếng gọi ngắn gọn “Maria” thôi mà coi như Chúa đã làm cho bà được thỏa mãn tất cả, hết mọi thắc mắc, lo âu buồn phiền. Bà đã nhận ra tiếng gọi vốn thân thương của Chúa cùng tất cả quyền năng, tình yêu thương trước sau và mãi mãi của Chúa đối với bà. Chúa cũng chỉ cho bà một bổn phận thật là hân hạnh: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy  lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”. Với bổn phận và con đường tương lai rực rỡ ấy, Chúa cũng muốn bà và các môn đệ cũng được về hạnh phúc mãi mãi bên Chúa.

Giờ đây đọc chuyện bà Maria Macđala ta thấy tình thương, quyền năng của Chúa thật vô chừng, vô lượng với tất cả mọi người. Giữa cái thời đại người ta coi phụ nữ ở ngoài lề xã hội mà Chúa đã cho họ làm được việc lớn lao cả thể. Còn chúng ta hôm nay, mỗi người nam, người nữ của thời hiện đại có nhận ra trách nhiệm gì trước việc loán báo Tin Mừng cho Chúa nơi gia đình, thôn xóm, giáo xứ… của mình?

Lạy Chúa! Xin cho con biết yêu mến, say sưa học hỏi gương mến Chúa của bà Maria Macđala, mà góp phần vào việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.

 Giuse Ngọc Năng

Thấy Chúa (22.07.2019)

Bà Maria Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ “ Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. ( Ga 20,18 )

Bà Maria Mác-đa-la đã được Chúa thương cứu, trừ cho khỏi bảy quỷ, rồi cho bà đi theo Ngài làm môn đệ vì bà rất yêu mến Chúa. Bà đã theo Chúa suốt chặng đường thánh giá khổ đau…Lúc ở bên ngôi mộ trống, bà vô cùng lo lắng buồn sầu. Rồi Chúa đã Phục Sinh hiện ra trước tiên với bà để bà được mừng vui, bà vội vàng chạy đi báo tin cho các Tông đồ rằng Ngài đã chỗi dậy, và loan báo: “ Tôi đã thấy Chúa”.

Chúng ta cũng là những người đi theo Chúa, được Chúa cứu độ, được nhìn thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin trong ánh sáng TIN MỪNG LỜI CHÚA , nên chúng ta phải biết ra đi loan báo Tin Mừng cho những ai mình gặp gỡ, noi gương Bà Maria Mác-đa-la người môn đệ nhiệt tình của Chúa.

Gần đây có một số người cho là mình đã trực tiếp được “ thấy Chúa” bằng chính nhãn quan xác trần này, họ tuyên bố ra một đạo luật mới, với “ Sứ điệp từ trời”. Nhưng trong bản văn sứ điệp từ trời hão huyền ấy, đã chống đối lại Giáo Hội Công Giáo và thẩm quyền tối cao của Đức Thánh Cha. Chỉ những ai chưa từng học hỏi kỹ về Kinh Thánh mới bị lôi cuốn theo bè rối này mà thôi, bởi nếu là một Ki tô hữu thì tất cả chúng ta đã được biết rõ về chân lý Chúa dạy trong Tân Ước, TIN MỪNG LỜI CHÚA hằng ngày cho ta được cảm nhận rõ ràng và vô cùng chính xác, được “ Thấy Chúa” bằng đôi mắt ĐỨC TIN mà Chúa ban cho con cái Ngài, bằng lý trí để chúng ta nhận biết đâu là đúng và đâu là sai .

Lạy Chúa! Xin cho TIN MỪNG LỜI CHÚA được đem đến muôn nơi, muôn nước, và ban cho tất cả chúng con có được cặp mắt Đức Tin thật trong sáng, để nhìn “ Thấy Chúa” qua mọi biến cố cuộc đời, biết noi gương hết lòng mến yêu Chúa như Bà Maria Mác-đa-la, để làm chứng nhân cho Nước Trời giữa cuộc đời hôm nay.

BCT

Biến cố – gặp gỡ – kinh nghiệm (22.07.2017)

Ngày nay các nhà tuyển dụng luôn đặt kinh nghiệm của các ứng viên lên hàng đầu khi tuyển dụng, vì nếu các ứng viên có kinh nghiệm trong công việc sắp tiếp nhận, thì nó vừa nhẹ cho nhà tuyển dụng lại vừa lại nhẹ cho ứng viên. Thật vậy nếu ta có kinh nghiệm trong một chuyên ngành nào đó, ắc ta sẽ xử lí một cách nhạy bén và thấu đáo trong vấn đề đó.

Ngày hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Maria Madalena, có thể nói cuộc đời của thánh nữ là một chuỗi ngày kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Một chi tiết khá đặc biệt, cho chúng ta thấy việc nhạy bén này đó là ban đầu Đức Giêsu không gọi tên bà, thì Maria cứ tưởng người làm vườn (C15). Nhưng khi Đức Giêsu gọi ngay tên bà “Maria” thì bà đã nhạy bén nhận ra Đức Giêsu (C16).

“Tên” chính là việc phân biệt giữa người này với người kia, hay còn gửi gắm một niềm hy vọng thành công trong sự nghiệp, tiền đồ rộng lớn, cuộc sống sung túc, mưu cầu thông minh, xinh đẹp, mạnh khỏe cát tường, ý chí kiên cường, lòng ôm chí lớn, tri thức uyên thâm, nội hàm văn hóa…của mỗi con người. Chính cái tên Maria này với giọng nói của Đức Giêsu, đã làm cho Maria nhạy bén để nhận ra Ngài. Vậy chính kinh nghiệm nào khiến bà nhạy bén đến thế, thiết nghĩ chúng ta cũng phải điểm lượt lại các sự kiện mà kinh thánh đã nhắc đên nhân vật này.

Bà là người trước đây bị bảy quỷ ám, đã được Đức Giêsu chữa lành. Bà có mặt khi Đức Giêsu tắt thở và đi theo mai táng xác Chúa trong mồ, và là người đầu tiên được gặp mặt Đấng Phục Sinh (Mt 27,56.61; 28,1; Mc 15,40.47; 16,1.9; Lc 8,2; 24,10; Ga 19,25; 20,1.11.16.18). Bà không phải là Maria Bêtania hay người phụ nữ tội lỗi trong (Lc 7,37-50) [1]. Bởi thế mối tình giữa bà với Chúa là một mối tình muôn thuở, lưu luyến, chi tiết bà khóc và van xin khi thấy mất thi hài Chúa đã minh chứng cho mối tình này (C 13 – 15).

Trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn chúng ta cũng có nhiều biến cố trong cuộc đời. Nhưng có điều chúng ta có thấy được Chúa đang kề bền không, trước những lựa chọn chúng ta có xin Chúa giúp không, hay chúng ta tự quyết. Có một giáo dân đến nhờ tôi viết ý lễ dùm, với nội dung: “Xin được như ý”, tôi liền hỏi thế thì được như ý mình hay ý Chúa. Thật vậy lắm khi ý chúng ta khác ý Chúa, mà ý Chúa mới là đường là sự thật và là sự sống.

Thật vậy nếu chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, thiết nghĩ ta sẽ nhạy bén nhớ đến Chúa trước mọi sự vật sự việc chúng ta chứng kiến. Vậy làm sao ta có kinh nghiệm về Chúa đây, nếu Maria theo và ở bên trước những biến cố của Chúa, thì chúng ta cũng thế phải siêng năng cầu nguyện với Chúa (thăm dự Thánh lễ, đọc kinh…đặc biệt siêng năng viết Chúa Giêsu Thánh Thể). Lắm khi chỉ ngồi một mình với Chúa Giê su Thánh Thể thôi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc như thế nào, từ đó bạn sẽ không muốn hạnh phúc này bị cắt đứt đâu. Hãy để Chúa đụng chạm vào cõi lòng sâu thẳm của bạn, hãy ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều khi không cần phải nói gì đọc kinh gì, cứ nhìn rồi Chúa sẽ nói với bạn.

Ước mong mỗi ngày, tôi và bạn luôn có một cảm nghiệm sâu sắc về sự gặp gỡ Chúa, để Chúa và ta không là hai nữa mà là một.

CAO DƯƠNG CẢNH (GPCT)

[1] Thánh Luca kể về một phụ nữ vô danh đã xức dầu chân Chúa Yesus khi Ngài đang ngồi bàn ăn trong lúc thực hiện sứ vụ (Lc 7, 26-50)/ chứ không phải ở lúc cuối đời. Lúc ấy, Chúa Yesus đang dùng bữa tối tại nhà ông Simon người Phariseu. Có lẽ Maria Madalena đã bị nhầm lẫn với người phụ nữ này, bởi vì bà Maria Madalena lần đầu tiên được gọi đích danh trong câu chuyện tiếp liền ngay sau trình thuật xức dầu của Thánh Luca (Lc 8,2), góp phần tạo thêm nhầm lẫn là người phụ nữ này đôi khi được miêu tả là người tội lỗi công khai (một cái tên nhẹ nhàng để gọi cho cái nghề làm gái điếm). Người đã đổ nước mắt thống hối và hành động như thế vì lòng hối hận/ thế nhưng người phụ nữ xức dầu chân Chúa Yesus là một phụ nữ vô danh trong tin mừng Luca, và nếu bà được ghi nhớ chỉ vì tội lỗi của mình hơn là tình yêu dẫn đến hành động xức dầu chân Chúa, thì điều đó vừa trái với ý nghĩa dụ ngôn mà Chúa Yesus vừa mới nói đến trong dịp này, lại vừa không phải là mục đích của Thánh Luca khi kể câu chuyện.

Nỗi sầu biến thành niềm vui (22.07.2016)

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la khóc. Có lẽ bà đã khóc nhiều, vì bà từng theo Thầy suốt hành trình đến núi Sọ; rồi dưới chân thập giá, bà đã chứng kiến tất cả những điều bất công, cũng như sự độc ác của những kẻ chống đối Thầy. Tưởng chừng như bấy nhiêu đã quá đủ, thế mà buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, bà còn chứng kiến thêm một cảnh tượng càng hãi hùng hơn: “người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi” (Ga 20,13).

Bà khóc vì thương Thầy. Bà khóc vì cảm thấy bất lực trước sự leo thang của sự dữ. Nhưng điều bà không thể ngờ, là Thiên Chúa có thể vẽ nên đường thẳng từ những nét cong: tội A-đam đã nên tội hồng phúc; cái chết của Đức Ki-tô trở thành phương thế cứu độ; và nỗi sầu khổ của bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã biến thành niềm vui, để rồi bà trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Đúng như lời thánh Phao-lô đã nói: “những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27).

Chúng ta thấy ngày nay bất công vẫn lan tràn, nào là chiến tranh, khủng bố, tham nhũng, bóc lột, buôn người… Những cảnh tượng này cũng chẳng khác gì ngôi mộ trống ngày thứ nhất trong tuần. Chứng kiến điều này, nhiều người nghĩ rằng “Chúa đã chết” hay “ai đã lấy mất Chúa tôi rồi”… Nhưng đó là tâm trạng của những người kém tin, còn với kẻ tin thì vẫn luôn hy vọng, bởi “Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5).

Chúng ta cố gắng sống kiên trì trong tâm tình tín thác cậy trông vào lòng thương xót Chúa, tìm đến với Chúa mỗi khi cảm thấy chán nản hay gặp thất bại, bởi Ngài từng hứa: sẽ an ủi và bổ sức cho (Mt 11,28).

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới có nhiều biến động xảy ra hằng ngày, các vụ thảm sát thật khủng khiếp từ mọi nơi, thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều, loài người một số đã ra như loài cầm thú vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm…

Nguyện xin lòng Chúa xót thương tha thứ và cứu độ trần gian tội lỗi chúng con, xin ban ơn để chúng con biết nhìn lại chính mình mà năn năn sám hối…,cải thiện đời sống hầu tìm lại được sự an vui hạnh phúc đích thực Chúa ban. Amen.

BCT

Làm tông đồ cho Chúa (22.07.2015)

Ghi nhớ: “Hãy đi gặp anh em của Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17).

Suy niệm: Bà Maria nầy là người thành Magđala, được Chúa chữa khỏi bảy quỷ (Mc16,9) khác với Maria, em của Mátta và là chị của Lazarô (Ga12,1-8), hay Maria, người xức dầu thơm cho Chúa tại nhà một người biệt phái (Lc 7,36-50). Được Chúa Giêsu tha thứ, bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, với khả năng và hoàn cảnh của mình. Được tha nhiều, nên đã yêu mến nhiều, Maria Magđala đã trung thành theo Chúa cho đến dưới chân thánh giá. Bà diễm phúc được Chúa Phục sinh hiện ra trước tiên và được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ : bà trở nên tông đồ của các Tông đồ.

Sống Lời Chúa: Làm tông đồ cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong âm thầm cuộc sống.

Cầu nguyện:  Xin cho con biết noi gương thành nữ Maria Magđala dưới chân thập giá, chấp nhận thập giá trong cuộc đời mình để hiệp thông với Chúa và đền tội của con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *