“Lời Chúa tồn tại ở trong đời sống Kitô hữu” (01.12.2017 – Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên)

 

Lời Chúa: Lc 21,29-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Suy niệm:

Xem quả biết cây. Nhìn vào đời sống đạo của mỗi con người chúng ta có thể biết được họ có thực hiện Lời Chúa hay không.

Có rất nhiều người sống tỏ ra rất đạo đức, rất ngoan hiền, rất chăm chỉ đến nhà thờ, nhất là siêng năng đến những nơi linh thiêng, chuyên chăm cầu nguyện… họ thường xuyên nói Lời Chúa, đem Lời Chúa ra áp dụng trong mọi hoàn cảnh khi đối thoại với người khác. Những người như thế họ có thật sự sống và thực hành Lời Chúa hay không?

Một người sống và thực hành Lời Chúa thì tâm hồn luôn bình an, khuôn mặt luôn vui tươi rạng rỡ, đời sống của họ thể hiện rõ nét một sự bình an và khiêm nhường. Vì họ luôn sống trong Chúa và Chúa sống trong người ấy. Khi gặp bất cứ hoàn cảnh thử thách gian truân nào, người ấy cũng không vội và lo toan sợ hãi, chạy đến người này, bám bíu lấy người kia; trông cậy vào những thế lực trần gian, đặc biệt là đồng tiền. Họ không mong ước được giải thoát, được qua mau khỏi cơn hoạn nạn khốn khó ấy. Nhưng họ luôn luôn cầu nguyện, chấp nhận và đi tìm Thánh Ý của Chúa.

Người thanh niên giàu có trong Phúc Âm Thánh Mác-cô đã kể: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17).

Qua câu hỏi của anh, chính lòng anh đã thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng, quan trọng đến nỗi tất cả tiền bạc anh có, tất cả những điều lề luật trong kinh thánh anh đã giữ một cách trọn vẹn. Nhưng tâm anh vẫn không an, đời sống của anh vẫn lo lắng cần phải đi tìm một điều quan trọng hơn như thế. Anh đã suy nghĩ và gọi Chúa Giê-su là Thầy nhân lành, nhưng anh lại không nhận biết sự nhân lành chỉ có Thiên Chúa thôi. Lòng anh đã chọn kho tàng ở dưới đất làm gia nghiệp đời đời, nên anh không được sự bình an của Chúa.

18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Chúa Giê-su cho anh thấy rằng anh vẫn chỉ còn ở trên bề mặt nổi của những giáo huấn lề luật mà thôi. Ðiều anh ta còn thiếu, đó là đi cho đến cùng của cùng việc tuân giữ luật mà anh ta đã từng làm. cần phải đi cho đến tận chiều sâu, chiều rộng và chiều cao thực sự của những điều răn dạy đó. Chỉ khi đó, anh ta mới đụng đến được chính Sự Sống của một Thiên Chúa Tình Yêu. Và đó mới chính là hạnh phúc thật con người cần phải tìm.

Cũng vậy, Mỗi người chúng ta không phải cứ đi đến những nơi gọi là thánh thiêng đê cầu xin cho được an lành, như người thanh niên đã đến gặp trực tiếp Chúa Giê-su mà lòng vần không được bình an, không gặp được Sự Sống Đời Đời của Thiên Chúa Tình Yêu. Chính đời sống hằng ngày của chúng ta, ngay nơi ta sống, ngay nơi ta làm việc, chúng ta thực hiện sống Lời Chúa để thánh hóa bản thân, thánh hóa môi trường, sống chiều sâu, chiều rộng và chiều cao thực sự của những điều răn ta mới tìm được sự bình an, Sự Sống đời đời. Một Hạnh Phúc đích thực của con người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con luôn sống trung thành với Lời của Chúa và thực thi một cách sâu – rộng, để Lời của Chúa luôn tồn tại trong con. Cho dù trời đất có qua đi, nhưng Lời Chúa vẫn luôn ở trong con. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *