Lòng thanh… (11.10.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 11, 37 – 41
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Sách Khổng Tử gia ngữ có câu:

 “Lương dược khổ ư khẩu nhi lợi ư bệnh

Trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành” 

Nghĩa là:

“Thuốc hay đắng miệng mà có lợi cho bệnh

Lời ngay trái tai mà có lợi cho việc làm”.

Chúa Giê-su cũng đã khiển trách nặng lời những người Pha-ri-sêu vì lối sống giả hình của họ. Qua đó, Người hướng họ chú trọng đến những giá trị bên trong hơn là những gì bên ngoài. Sự trong sạch của lương tâm và tâm hồn mới là điều cốt yếu và cần quan tâm hơn cả (x. Lc 11,37-41).

Người ta có thể đánh giá một con người dựa theo những cái bên ngoài. Nhưng với Thiên Chúa thì không phải như vậy; Người đánh giá con người từ trong tâm hồn. Để được Thiên Chúa đón nhận, thiết tưởng phải trở nên thanh sạch từ trong tâm hồn, phải loại trừ mọi thứ tham lam và gian tà, để tô điểm linh hồn mình bằng ân sủng của Thiên Chúa và sinh hoa kết quả là các nhân đức !

Trông người, ngẫm lại ta. Bao lâu nay tôi sống đạo, cũng sai lầm như những người Pha-ri-sêu trong thời Chúa Giê-su:

Từng xem trọng hình thức hơn nội dung;

Từng yêu thích số lượng hơn chất lượng;

Từng coi trọng thương hiệu bên ngoài hơn phẩm chất bên trong;

Lương tâm cong vẹo trong một thân xác kịên toàn…

Luôn an tâm với những việc giữ luật Chúa và Giáo hội với cái vỏ bề ngoài, mà không màng tới tinh thần bên trong…

Đây là những điều đã làm tôi từ người “có đạo” thành kẻ không biết “sống đạo”; mệnh danh là người “có đức tin” nhưng lại thành đứa “không có đức tin”; luôn “nghe lời Chúa” nhưng chẳng bao giờ “thi hành” Lời của Người…

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sống đơn sơ, chân thật… trước thánh nhan Chúa với tất cả mọi người; xin dạy con biết sống yêu thương, biết chia sẻ, và phục vụ tận tình anh chị em chung quanh mình với tâm tình như Lòng Thương Xót Chúa đã dành cho con. Amen.

 

CÁT BIỂN