Mỗi người hãy tập nhỏ bé như trẻ thơ (02.10.2017 – Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên năm A)  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước Trời” (Mt 18,1-5.10).

 2. Suy niệm: 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta “nên giống con trẻ” không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng luôn sống đơn sơ, phó thác mọi sự trong tay người lớn. Trẻ em không tranh giành, đòi hỏi nhưng vui tươi hoàn thành công việc được giao. Cũng vậy trong Nước Trời, chính lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó tuyệt đối vào Chúa Giêsu.

Sau khi Chúa Giêsu đưa ra lý tưởng sống cho mọi người, Ngài cũng khuyên phải tôn trọng trẻ em vì danh Thầy: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ  như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Ngài muốn nhấn mạnh, chúng ta không làm cớ cho chúng vấp ngã, tiếng “em nhỏ hay kẻ bé mọn” ta hiểu theo nghĩa thông thường hay nghĩa bóng về bất cứ ai, trong mọi hoàn cảnh, lãnh vực nào đó v.v…bị mọi người đánh giá thấp, cách riêng trong lãnh vực đức tin, có thể tín hữu yếu kém về đạo lý, nhưng con người vẫn được tôn trọng hàng đầu: đó là vì danh Thầy. Chúa Giêsu hiện diện trong mọi người, nhất là nơi những người bé nhỏ cả về thể xác lẫm tâm hồn. Ngài khuyên chúng ta hãy quan tâm và tôn trọng họ, vì họ mang hình ảnh của Ngài.

Để chúng ta có một tinh thần trẻ thơ, mỗi người phải có tinh thần hoán cải, tức là từ bỏ bản thân mình theo Chúa Kitô, để làm được điều này rất khó là “mỗi người hãy tập nhỏ bé như trẻ thơ” để được sống trong bàn tay che chở của Thiên Chúa. Thế nhưng, rào cản gì khiến chúng ta không thể đến với Chúa trong tâm tình của trẻ thơ? Để biết sống trong tâm tình đơn sơ đó, mỗi người biết quên cái tôi của mình như trong Thánh Vịnh 131, 2 nhắn nhủ:

“hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui”

Tuy vậy, cuộc sống cũng không đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Người lớn thích loại trừ nhau, sống bè phái cục bộ, ẩn sâu trong tâm hồn là sự kiêu căng tự mãn, ngay cả người tông đồ sống cái tôi sân si ngay trong việc bác ái, phản diện chính trong việc tông đồ. Điều này dã làm biết bao nhiêu tông đồ có tâm hồn dấn thân trong phục vụ đã phải lùi bước. Vinh hoa phú quý, thành công hào nhoáng nơi trần gian đã làm con người ngủ say trong chiến thắng mà quên đi sự khiêm hạ đơn sơ như trẻ nhỏ. Bằng đời sống tâm tình cầu nguyện, chúng ta cậy trông vào tình thương của Chúa sẽ hoán cải tâm hồn chúng ta trở nên như trẻ nhỏ để mai sau được chung hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Ngài:

“Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Tv 131,3). 

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho đời sống người Kitô hữu chúng con biết khiêm nhu, trong sáng, đơn sơ như trẻ nhỏ, vì danh Chúa, nhờ đó luôn được Cha trên trời quan tâm che chở và đồng hành dẫn đưa  chúng con trên bước đường dương thế. Amen. 

M.Liên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *