Ngày 02.09.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XXII Thường Niên

THỨ TƯ: 02.09.2015
Lc 4, 38-44

1. Ghi nhớ: “ Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chửa bà ” (Lc 4, 38)

2. Suy niệm: Rời khỏi hội đường, Đức Giêsu đến nhà của Simon. Lúc này, bà nhạc của Simon đang bị sốt nặng, người ta xin Chúa Giêsu chửa cho bà. Bệnh tật thân xác làm cho người ta không còn khả năng đến với người khác. Lúc này, bà đang bất lực hoàn toàn, sự sống của bà hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Ở đây, chúng ta thấy những người xung quanh có một tấm lòng quảng đại, quan tâm đến người khác. Chính nhờ lòng tốt và lời cầu xin của họ Chúa Giêsu đã chửa cho bà khỏi bệnh. Vì thế, chúng ta nên cầu nguyện cho nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống .

3. Sống Lời Chúa: Tập có thói quen cầu nguyện mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, bệnh tật thân xác làm cho chúng con phải xa cách cộng đoàn ,nhưng bệnh tật phần hồn còn đáng sợ hơn. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để thấy được những thương tích nơi tâm hồn do tội lỗi gây ra để chạy đến cùng Chúa mau được chữa lành . Amen.