Ngày 07.08.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

THỨ SÁU: 07. 08. 2015
Mt 16, 24-28

1. Ghi nhớ: Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ” (Mt 16,24).

2. Suy niệm: Điều kiện để được làm môn đệ của Chúa Giêsu là “ bỏ mình ”“ vác thập giá ” của mình để bước theo Ngài. Đức Giêsu không ép buộc ai phải theo Ngài, nhưng là một sự chọn lựa rất tự do. “ Ai muốn theo Thầy ” thì theo. Và phần thưởng Ngài dành cho những ai trung thành bước theo Ngài thì không gì có thể sánh được. Đó là được sự sống đời đời, là được Nước Trời làm gia nghiệp. Ta hãy lưu tâm đến lời mời gọi làm môn đệ của Đức Giêsu, và hãy tận dụng mọi khả năng để đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài. Nếu ta có con tim yêu mến Đức Giêsu cách dạt dào thì việc “ bỏ mình ” hay “ vác thập giá ” không còn là gánh nặng nữa, mà sẽ trở thành quà tặng tình yêu của Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hy sinh từ bỏ vì lòng mến Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương ấy bằng việc sống tốt và hết mình trong việc bổn phận của con. Amen.