Ngày 08.11.2015: Chúa Nhật XXXII Thường Niên

CHÚA NHẬT XXXII TN: 08. 11. 201508
Mc 12, 38 – 44

1.Ghi Nhớ:“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” ( Mc 12,43)

2.Suy Niệm: Dâng cúng tiền đền thờ là làm một việc đạo đức, nhưng giá trị lại có thể khác nhau, tuỳ theo thái độ nội tâm của mỗi hạng người. Hạng người kinh sư, biệt phái làm để được hư danh, cầu lợi. Hạng thứ hai là những người giàu có dâng những cái dư thừa. Hạng thứ ba như bà goá nghèo dâng tất cả cái mình có để sống. Bà đã đặt mình vào tình trạng hoàn toàn khó nghèo trước mặt Thiên Chúa, tức là đặt tất cả niềm tín thác vào Thiên Chúa, cơm ăn cũng như cuộc sống của bà. Bà được Chúa Giêsu khen thưởng và đánh giá cao nhất. Chúa cần tấm lòng quảng đại yêu thương của mỗi người.

3.Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm việc bác ái tôi làm với thái độ nào: làm vì hư danh hay vì tình thương chân thật ?

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tận đáy lòng con. Xin cho con sống chân thành với Chúa và nhau. Amen.