Ngày 09.09: Chúa chọn cộng sự viên

09/09/14 Thứ Ba tuần 23 TN

Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục     

Lc 6,12-19

Chúa chọn cộng sự viên

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Suy niệm: Chúa Giê-su không muốn một mình rao giảng Tin Mừng, nhưng muốn có các cộng sự viên cùng hợp tác với mình. Chọn các tông đồ là điều quan trọng, việc sống còn để tiếp tục công trình cứu độ trên trần gian trong kế hoạch của Chúa Cha. Vì lẽ đó, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm trước ngày chọn các tông đồ. Vị Thiên-Chúa-làm-người đã phải thức suốt đêm cầu nguyện cho thấy ưu tư lớn lao của Ngài trong việc chọn các cộng sự viên, cũng như tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng. Chọn lựa chính xác, loại bỏ những suy đoán đầy cảm tính, thiên vị, là điều không dễ dàng chút nào, đòi hỏi sự can đảm, mạo hiểm và cả đến sự từ bỏ ý riêng cũng như những toan tính vụ lợi về sau. Cầu nguyện sẽ giúp ta nhận ra ý muốn của Thiên Chúa để thi hành.

Mời Bạn: Dù vậy, Chúa không tránh khỏi những “thất bại” thường thấy. Một số môn đệ ham địa vị, chức quyền; một số nóng nảy; thậm chí có người chối bỏ hay tệ hơn, phản bội Thầy mình… Nhưng đây không phải là cớ biện minh cho việc chọn lựa sai lầm những người phục vụ trong Giáo Hội do thiếu cầu nguyện nghiêm túc và chân thành. Bạn cũng được mời gọi là cộng sự viên của Chúa trong việc tiếp tục loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay. Bạn đã quan tâm đến việc cầu nguyện chưa?

Sống Lời Chúa: Tôi cầu nguyện mỗi ngày, nhất là trước một công việc quan trọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi con cầu nguyện để chọn lựa điều gì, thì xin cho con chọn điều Chúa muốn chứ không phải điều con muốn. Amen.