Ngày 10.09: Cảm nếm hạnh phúc hôm nay

10/09/14 Thứ Tư tuần 23 TN

Lc 6,20-26

Cảm nếm hạnh phúc hôm nay

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6,21)

Suy niệm: “Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải điểm đến; hạnh phúc được tìm thấy trên đường đi, chứ không phải ở cuối đường, bởi vì lúc đó hành trình chấm dứt và đã quá muộn màng” (P. Dunn). Hạnh phúc Đức Giê-su loan báo trong Bài Giảng Trên Núi không phải là chuyện tương lai xa xôi, nhưng đang hiện diện trong hiện tại; chẳng phải là điều người Ki-tô hữu sẽ cảm nếm, nhưng là thực tại họ đang vui hưởng. Qua các mối phúc, Đức Giê-su nói cho ta biết rằng được làm con cái Thiên Chúa, có Ngài là Chúa, là bạn, là Thầy trong hành trình cuộc đời là niềm vui to lớn, hạnh phúc lớn lao cho ta. Càng nỗ lực sống trong tinh thần khó nghèo, khiêm tốn, thương xót, xây dựng hòa bình… ta càng hạnh phúc, vì lúc đó đã trở nên giống Ngài hơn.

Mời Bạn: Bạn luôn vui hưởng niềm hạnh phúc ấy dù lúc cuộc đời êm ả, an vui hay khi đau khổ, mất mát. Không ai có thể lấy đi hay bất cứ nỗi buồn nào lấn át hạnh phúc ấy chỉ vì bạn có Chúa ở với bạn và đi với bạn trên đường đời.

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra hạnh phúc, vui sướng rạng rỡ của người con cái Thiên Chúa và người môn đệ Chúa Ki-tô. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, tôi nỗ lực tránh thái độ ưu sầu tựa như không có Chúa trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Amen. (theo Rabbouni)