Ngày 1 tháng 5 Thánh Âu tinh CÔ-ÉP-LÊ ÐÔNG (1822-1851)

Xem thêm bản văn Thánh linh mục Shoeffler ĐÔNG, MEP, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh) do Lm. Fx. Đào Trung Hiệu OP, biên soạn

Ngày 1 tháng 5
Thánh Âu tinh CÔ-ÉP-LÊ ÐÔNG (Augustin Shoeffler ĐÔNG)
Linh mục Thừa sai Pa-ri, Dòng Ba Ða Minh, tử đạo (1822-1851)

 

Ngày 1 tháng 5 Thánh Âu tinh CÔ-ÉP-LÊ ÐÔNG (1822-1851)

Tiểu sử
Cậu Âu Tinh Cô-ép-lê (Cố Ðông) sinh ngày 22-11-1822 tại Mi-ten-bơ-ron Vùng Lo-ren, nước Pháp.

Sau khi đã hoàn tất chương trình tại chủng viện Nan-xy, thầy đăng ký gia nhập hội Thừa sai Pa-ri năm 1846 để thực hiện ý hướng truyền giáo của mình. Thầy thụ phong linh mục ngày 29-5-1847 ; với lòng ước ao đi bất cứ nơi nào để truyền giáo, nhất là Bắc Việt, nơi đang xảy ra những cơn bách hại đạo trầm trọng. Người đã ước đoán được phúc tử đạo của mình, vì trong thư người viết : “Thiên Chúa nhân từ sẽ ban cho tôi phúc tử đạo. Ngày nào tôi cũng xin ơn đó.”

Ðược phép sang Bắc Việt truyền giáo, cha tới La Phúc vào năm 1847, rồi làm việc ở xứ Ðoài. Dù sức khoẻ yếu kém, cha vẫn miệt mài truyền bá đức tin và kết quả rất khả quan.

Ngày 1-3-1851, cha bị bắt trên đường tới Bản Mộ và bị giải về Sơn Tây, dọc đường cha gặp một tín hữu, cha nói : “Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả”. Nơi đây, cha bị tra khảo hai lần, bị tống giam và rồi lên án tử theo chiếu chỉ của vua Tự Ðức, vì nhà vua đã ra chiếu chỉ tru diệt tất cả những Thừa sai ngoại quốc.

Cố Ðông bị trảm quyết sau giờ ngọ ngày 1-5-1851, tại pháp trường Năm Mẫu ở Sơn Tây. Thi thể cha được chôn tại chỗ, còn thủ cấp thì bị buông sông. Vài ngày sau, giáo dân cải mộ cha và đưa về mai táng ở xứ Bách Lộc.

Ngày 27-5-1900, đức thánh cha Lê-ô XIII đã phong người lên bậc chân phước. Ðức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II suy tôn người lên hàng hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Cô-ép-lê Ðông. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin.

 

Xem thêm bản văn Thánh linh mục Shoeffler ĐÔNG, MEP, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh) do Lm. Fx. Đào Trung Hiệu OP, biên soạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *