Ngày 1 tháng 8 Thánh Ða Minh Nguyễn văn Hạnh Linh mục, tử đạo (1772-1838

Ngày 1 tháng 8
Thánh Ða Minh Nguyễn văn Hạnh
Linh mục, tử đạo (1772-1838

Xem thêm Thánh linh mục Đaminh Nguyễn Văn HẠNH OP, trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”, linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP.

Tiểu sử
Thánh Ða Minh Hạnh cũng còn có tên gọi là Diễm hay Nguyên, người sinh tại Nghệ An. Từ khi còn niên thiếu, người được đức cha Ðen-ga-đô nhận vào phục vụ công cuộc truyền giáo và hướng tới chức linh mục.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập Dòng Ða Minh và ngày 22-8-1826, người tuyên khấn trong dòng. Xảy ra cuộc bách hại đạo, người phải sống ẩn lánh. Chính hai người dẫn cha đi từ làng Quần Anh sang làng Trung Thành tố giác, cha bị bắt ngày 8-6-1838, giải về Nam Ðịnh và nhốt chung với cha Duệ bị bắt trước cha khoảng bốn ngày. Vì không chịu quá khóa, nên cha bị đánh đập tra tấn dữ dội.

Biết không thể thuyết phục được hai cha Duệ và cha Hạnh bỏ đạo, nên quan đề án tử hình về kinh vào ngày 28-6-1838. Án được nhà vua phê chuẩn, nên cả hai cha bị chém đầu ngày 1-8-1838 tại pháp trường Bảy Mẫu, Nam Ðịnh.

Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong hai vị lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II nâng các ngài lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Ða-minh Hạnh. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *