Ngày 11.10.2015: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

CHÚA NHẬT XXVIII TN: 11. 10. 2015
Mc 10, 17 – 30

1.Ghi Nhớ: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” ( Lc 10,17).

2.Suy Niệm: Ai trong chúng ta cũng muốn mình trở nên một con người tốt thật sự, ai cũng muốn mình làm một việc gì đó để lưu danh cho hậu thế. Nhưng thực tế chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta thiếu thiện chí và thiếu kiên tâm thực hiện. Vì vậy mà chúng ta bỏ qua rất nhiều những cơ hội, dự tính cao đẹp. Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng cũng thế: anh muốn theo Chúa để được sự sống đời đời, nhưng khi Chúa bảo phải chọn lựa giữa Chúa và của cải, anh buồn bỏ đi, chắc không trở lại. Chúng ta hãy cảnh giác, đôi lúc một tay chúng ta níu gấu áo Chúa, một tay chúng ta nắm chặt của cải. Thái độ như thế không phù hợp với Nước Trời. Chúa đang chờ đợi và tạo cơ hội cho chúng ta có thái độ chọn lựa dứt khoát.

3. Sống Lời Chúa: Chọn lựa nào cũng đòi phải hy sinh.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Amen.