Ngày 10 tháng 6 Chân phước Gio-an Ða Minh Giám mục (1356-1419)

Ngày 10 tháng 6
Chân phước Gio-an Ða Minh
Giám mục – Lễ nhớ (1356-1419)

Tiểu sử


Tu sĩ Gio-an là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Giáo hội vào thời kỳ Ðại Ly giáo Ðông phương. Người sinh tại Phi-ren-xê năm 1356 trong một gia đình túng nghèo. Người lãnh tu phục tại tu viện thánh Ma-ri-a Nô-ven-la lúc 18 tuổi. Người hết sức do dự vì bị tật nói lắp bẩm sinh, nhưng người đã cố gắng sửa khuyết tật này và trở thành một nhà thần học nổi tiếng. Người luôn khao khát cầu nguyện và thực hành khổ chế.

Nhờ đặc sủng giảng thuyết, người dễ dàng uốn nắn những ý tưởng lệch lạc, lay động những tâm hồn chai đá, bảo tồn phong hóa, quy tụ thính giả và đào luyện tín hữu. Là một văn sĩ, người đã viết tài liệu chú giải Phúc âm thánh Mát-thêu, các thư Cô-rin-tô và các thánh ca Tin Mừng. Bên cạnh đó, người còn sáng tác nhiều bài thánh thi bằng tiếng Ý, bài khảo luận về kinh tế gia đình và giáo dục thiếu niên, đặc biệt là tác phẩm nổi tiếng với tựa đề “Ánh trăng non”, đặt nền cho các ki-tô hữu đối phó với những sai lạc của thuyết Nhân bản vì thuyết này khinh thường những sứ điệp Tin Mừng và đề cao chủ thuyết ngẫu tượng.

Người phụng sự Thiên Chúa bằng cách nhiệt tình tham gia vào việc cải cách Giáo hội. Người đã khởi sự công việc này tại tỉnh dòng Lom-bác-đi-a, nơi đây đã trở thành trung tâm đào tạo các tu sĩ nhiệt thành. Trong số này, có các đồ đệ của thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na và chân phước Rây-mun-đô Ca-pua.

Khi Ðức In-nô-xen-tê VII băng hà, thành Phi-ren-xê đã cử người làm đại biểu đi bầu tân giáo hoàng để khuyến khích hồng y đoàn tái lập hoà bình trong giáo hội và chấm dứt cuộc ly giáo. Ðức Ghê-gô-ri-ô XII đã đặt người làm tổng giám mục thành Ra-gu-xê, rồi hồng y hiệu tòa Xít-tô. Ðức thánh cha đã cử người làm đại sứ ở phương xa, người đã gặp nhiều thử thách đến nỗi người phải cải trang mới thoát nạn. Chân phước Gio-an Ða Minh luôn tỏ ra khôn ngoan và trung thành, bất chấp những hành động thù nghịch của Công đồng Pi-xa. Người đã thuyết phục đức Ghê-gô-ri-ô XII từ chức để tái lập hòa bình. Khi đức Ghê-gô-ri-ô XII tán thành đề nghị trên, chân phước Gio-an Ða Minh đã đích thân đến công đồng Công-tăng-ti-nô để đệ trình văn thư xin từ nhiệm của đức Ghê-gô-ri-ô XII.

Cuộc ly giáo kết thúc, Ðức Mác-ti-nô V lại cử người làm khâm sứ tòa thánh tại Bô-hê-mi-a, Ba-lan, Hung-ga-ry để chống lại lạc giáo Hu-xít. Ðang khi đảm trách việc này, người qua đời tại Bu-đa-pét ngày 10-6-1419.
Ðức Ghê-gô-ri-ô XVI đã tôn người lên bậc chân phước năm 1856.

Bài đọc : 2 Tm 1,13-14;2,1-3 ; Tin Mừng : Ga 15,9-17

Lời nguyện : Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và tình yêu, Chúa đã cho chân phước Gio-an giám mục lòng dũng cảm để bảo vệ sự hiệp nhất Giáo hội và cổ võ việc tuân giữ kỷ luật. Vì lời người chuyển cầu, xin cho chúng con biết góp phần xây dựng sự hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *