Ngày 12.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

THỨ NĂM: 12. 11. 2015
Lc 17, 20 – 25

1. Ghi nhớ: “ Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến ” . (Lc 17,24).

2. Suy niệm: Người Do Thái băn khoăn về ngày Chúa đến, ngày mà số phận mỗi người được phơi bày trước vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngày đó xảy đến lúc nào thì không ai biết. Chúa Giêsu muốn họ nhìn theo một hướng khác. Đừng quan tâm đến “ lúc nào ” , “ nơi nào ” Thiên Chúa sẽ đến, điều cần nhất là hãy “ đón nhận ” . Triều đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa các ông. Nước Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Vậy mà họ không đón nhận Ngài. Chúa Giêsu có vẻ như trách họ rằng: Tất cả những gì thuộc về nước Thiên Chúa đã được thể hiện nơi tôi hết, vậy mà các người cứ tìm mãi nơi đâu. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta chuẩn bị chờ ngày Chúa đến trong vinh quang bằng cách tỉnh thức và sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Dọn lòng để đón Chúa bất cứ lúc nào.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, Chúa luôn kêu gọi mỗi người chúng con tỉnh thức và sẵn sàng. Xin cho chúng con biết sửa đổi mỗi ngày để đón chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.