Ngày 14.06.2015: Chúa nhật XI Thường Niên

CHÚA NHẬT XI TN 14.06.2015
Mc 4, 26 – 34

 

  1. Ghi nhớ: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26).
  2. Suy niệm: Trong Nước Thiên Chúa, hạt giống chỉ Tin Mừng. Hạt giống đã gieo xuống đất, Tin Mừng đã được rao giảng. Thiên Chúa âm thầm hoạt động làm cho Nước Thiên Chúa phát triển cho đến giai đoạn hoàn thành vào Ngày Cánh Chung. Là tông đồ, chúng ta có bổn phận đưa Lời Chúa đến với mọi người với niềm tin vào ơn Chúa đang âm thầm tác động trong mọi hoạt động tông đồ, nhờ đó, chúng ta luôn kiên trì, nhẫn nại trong việc loan truyền Nước Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận hằng ngày, dù lớn hay nhỏ, miễn sao Danh Chúa được cả sáng.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mãnh liệt rằng trong mọi việc tông đồ của Hội Thánh mà chúng con cộng tác vào luôn có sự nâng đỡ, phù trợ của Chúa. Amen.