TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

LỄ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
sau lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu
(Thứ Bảy tuần thứ hai
sau lễ Hiện Xuống)
____________

 1. NGUỒN GỐC LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
 2. THÁNH KINH

* Phúc âm Thánh Luca 3 lần trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ:

1- Khi các mục đồng thăm Chúa Hài nhi trong hang đá…”Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ những kỉ niệm ấy và suy nghĩ trong lòng” (Lc 2:19).

2- Khi Đức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thánh Giêrusalem, ông Simêon nói: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2:35). Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

3- Sau khi tìm được Chúa Giêsu trong đền thờ, Chúa nói: Sao cha mẹ lại tìm con… “Mẹ Ngài hằng ghi nhớ những điều ấy trong lòng” (Lc 2:51).

* Theo sách Diễm ca:

– “Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4:12).

– “Tôi ngủ mà lòng tôi thức” (Dc 5:12).

 1. LỜI CÁC THÁNH

Thánh Giêrônimô: Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái Tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào.

Thánh Bênađô: Tình Chúa yêu thương chiếm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này.

Thánh Bênađinô: Đức Nữ Trinh hiển vinh không lặp lại những tác động yêu mến như các thánh, vì trọn cuộc đời Mẹ là một tác động yêu mến liên lỉ do một đặc ân Mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa.

Thánh Tôma Kempi: Chúng ta có thể tìm một nơi náu ẩn nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phù.

Thánh Euđê: Trái tim Mẹ Maria là Trái tim Giáo hội chiến đấu, Giáo hội tẩy luyện và Giáo hội vinh thắng.

Thánh Gioan Maria Vianney: Chúa Con có đức công bình của Người, Mẹ chỉ có tình yêu là Trái tim của Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ.

Thánh Eymard: Ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa, và những nhân đức kín nhiệm Thiên tính Chúa Giêsu, thì phải học trong bức gương trong suốt Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria.

 1. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

Đức Piô XII: Tình Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho Trái Tim Vô nhiễm Mẹ.

Đức Phaolô VI: Một lễ rất được người đạo đức thời nay yêu quí theo chiều hướng mới lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Đó là lễ Trái tim Đức Mẹ.

Đức Gioan Phaolô II: Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài.

– Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria đã mở ra khi Chúa nói: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Một cách thiêng liêng, Trái tim Mẹ đi gặp gỡ Trái tim Con Mẹ đã mở ra khi bị lưỡi đòng của người lính đâm thâu. Trái tim Mẹ mở ra vì cùng một tình yêu thương người ta và thế giới mà Chúa Kitô đã yêu thương, đã tự hiến trên cây Thánh giá.

 1. MẠC KHẢI TƯ

Mẹ Maria đã tỏ ra Trái tim Mẹ cho Thánh nữ Mechtilđê năm 1298, cho Thánh nữ Giêtruđê năm 1302, cho Thánh nữ Brigitta năm 1395, và sau đây cho Thánh Catarina Labouré năm 1830, cho cha Carôlô des Genettes năm 1836, cho nữ tu Justina Bisqueyburn năm 1840, và đặc biệt cho ba trẻ Fatima năm 1917.

 1. Sứ điệp đầu tiên của Mẹ

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thỉnh sinh dòng Nữ Tử Bác Ái tại Paris nước Pháp để dạy làm mẫu Ảnh lạ (Miraculous Médal). Một mặt có ảnh Trái tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Cha linh hướng của chị Catarina bảo chị hỏi Đức Mẹ có chữ gì bên trên hai Trái tim. Đức Mẹ trả lời rằng không cần thiết có chữ gì, vì hai Trái tim kết hợp với nhau nói lên đầy đủ ý nghĩa. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: “Tất cả những ai đeo Ảnh lạ đã làm phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực”.

Quả thật Đức Mẹ đã ban ơn lành cho những người đeo Ảnh lạ. Anphongsô Ratisbone luật sư và chủ nhà băng người Do thái tại Pháp vô tôn giáo. Năm 1841, ông ta qua Rôma tình cờ gặp bá tước Bussière. Bá tước khuyên ông ta đeo “Ảnh lạ” và đọc kinh “Hãy nhớ”. Ratisbone nhận lời. Năm sau bá tước lại rủ ông ta vào nhà thờ Thánh Anrê. Chiều ý bá tước, ông ta vào nhà thờ và được Đức Mẹ hiện ra, nên ông ta tin và ngày hôm sau chịu phép Thánh tẩy. Sau đó ông ta lấy tên đầy đủ là Alphongsô Maria Ratisbone, vào dòng Tên chịu chức linh mục năm 1848 rồi năm 1885 sang Palestina lập dòng chinh phục các người Do thái.

 1. Hãy dâng giáo xứ cho Trái tim Mẹ

Năm 1836, cha Carôlô des Genettes, chánh sở giáo xứ Đức Bà thắng trận tại Paris, là một giáo xứ khô đạo thời đó, tuy nhà thờ rất cổ kính do vua Louis XIII kiến thiết năm 1829. Một hôm đang dâng Thánh lễ, cha Carôlô nghe tiếng lạ nói: “Hãy dâng nhà thờ và giáo xứ cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria”. Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, thì giáo xứ dần dần được phục hồi.

 1. Mẹ dạy cầu xin Trái tim Mẹ

Năm 1840, Đức Mẹ hiện ra với chị Justina Bisqueyburn, Nữ tử Bác ái, tại Paris ngày lễ Sinh nhật của Mẹ. Tay phải Mẹ cầm Trái tim Người có những ngọn lửa chung quanh. Tay trái Mẹ cầm một thứ Áo Đức Bà xanh mà chỉ có một tấm. Mặt bên này có hình Đức Mẹ. Mặt bên kia là một quả tim rực cháy toả sáng hơn mặt trời và trong óng hơn thủy tinh. Quả tim có một lưỡi gươm đâm thâu. Bên trên quả tim có một Thánh giá và một hàng chữ: “Lạy Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết”.

 1. Năm 1917, tại Fatima nước Bồ (Portugal), Chúa Giêsu và Mẹ Maria muốn lập lòng sùng kính Trái tim Mẹ trên khắp thế giới:

1/ Ngày 13-6-1917 Đức Mẹ phán với 3 em Lucia, Jacinta và Francisco: “Thiên Chúa muốn thiết lập  LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ trên thế giới”.

Và Mẹ phán riêng với Lucia buồn vì phải ở lại một mình: “Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa”.

2/ Ngày 13 -7-1917, trước khi cho 3 em thấy Hỏa ngục, Đức Mẹ phán: “Hãy hi sinh cầu cho các tội nhân và đọc: Lạy Chúa Giêsu, vì lòng mến Chúa, để cầu cho tội nhân sám hối và đền tạ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ”.

Sau khi cho các em thấy Hỏa ngục Đức Mẹ lại phán: “Các con đã thấy hỏa ngục, nơi các tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu vớt các tội nhân, Chúa muốn thiết lập  LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ. Nếu LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ được thiết lập trên thế giới, nhiều tội nhân sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hoà bình”.

Cũng trong ngày này, Đức Mẹ dạy “Hãy năng rước lễ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ CÁC THỨ BẢY ĐẦU THÁNG để xin ơn hoà bình cho thế giới”.

“Sau cùng TRÁI TIM ĐỨC MẸ SẼ THẮNG, Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ, nước này sẽ trở lại, và thế giới sẽ được bình an một thời kỳ”.

3/ Ngày  10.12.1925 Đức Mẹ phán với Luxia: “Hãy cảm thương TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai bao bọc vì tội vô ơn  của loài người. Không có ai nhổ gai được, nếu không làm việc đền tạ”.

Người phán thêm: “TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai đâm thâu vì tội phạm thượng và vô ơn của loài người. Ít là con hãy yên ủi Trái Tim Mẹ.

Người còn hứa: “Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, Rước lễ, và đọc 5 chục KINH MÂN CÔI với Mẹ, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, có ý ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ”.

(Ngày 25.9.1930, Chúa giải nghĩa cho Luxia lý do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu tháng. Theo lời Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ như sau:   1. Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ,    2. Chối ơn Đồng trinh của Mẹ,  3. Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại của Mẹ,   4. Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô nhiễm,   5. Xúc phạm đến Đức Mẹ hoặc ảnh tượng Mẹ  (Trích cuốn Fatima in Lucia’s own words, 1976, p. 195).

 

 1. Đức Mẹ tỏ ra Trái tim vàng của Mẹ

Năm 1932, tại Beauraing phía nam nước Bỉ, Đức Mẹ hiện ra với năm trẻ em: một em trai là Albertô 11 tuổi, và bốn em gái là Fernanda 15 tuổi, Andrea 14 tuổi, và hai chị em Gilberta V 13 tuổi, Gilberta D 9 tuổi. Các em đến học trường các Sơ dòng “Christian Doctrine”, nên các em được thấy Đức Mẹ hiện ra tại vườn tu viện các Sơ gần cây táo gai. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà thờ tại đây để dân chúng tới hành hương. Sau bốn ngày, Đức Mẹ nói: “Ta là Đức Nữ Trinh Vô nhiễm”. Ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ cho các em xem thấy Trái tim Vô nhiễm của Mẹ mầu vàng sáng óng. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cũng tỏ ra Trái tim vàng của Mẹ và nói: “Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều”. Riêng với Andrea, Mẹ nói: “Ta là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương thiên đàng. Hãy cầu nguyện luôn luôn”. Riêng với Fernanda, Đức Mẹ mở hai cánh tay tỏ ra Trái tim Mẹ chói chang và nói: “Con có yêu mến Con Ta không? Con có yêu mến Ta không?” Fernanda thưa “có”. Đức Mẹ nói tiếp: “Con hãy hy sinh cho Ta”. Đức Mẹ hiện ra với năm em tất cả 33 lần.

 1. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

– Thánh Anselmô, nhà thần học Eadmer, Thánh Bênađô, và nhà thần học Hugh St. Victor khởi đầu sùng kính Trái tim Đức Mẹ. Rồi Thánh Mechtilđê, Thánh Giêtruđê, Thánh Brigitta, nhất là Thánh Bênađinô là “tiến sĩ của Trái tim Mẹ”, tiếp tục phong trào sùng kính Trái tim Đức Mẹ.

– Đến thế kỷ XVII, lòng sùng kính Trái tim Mẹ mới được phổ biến rộng rãi do Thánh Euđê mà Đức Thánh Piô X gọi là “sư phụ, là tiến sĩ và là tông đồ” của Phụng vụ sùng kính hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Năm 1648, nhiều Giám mục nước Pháp ban phép mừng lễ Trái tim Mẹ trong giáo phận các ngài ngày mồng 8 tháng 2. Năm 1674, Đức Clementê X ban phép mừng lễ đó cho Bổn mạng dòng của Thánh Euđê vào ngày 20 tháng 10.

– Năm 1787, Đức Piô VI ban phép các nữ tu dòng Đức Mẹ Gabrie mừng lễ “Rất Thánh Trái Tim Mẹ Maria” ngày 22 tháng 8. Năm 1799, tất cả các nhà thờ giáo phận Palermô nước Ý được mừng lễ này.

– Năm 1805, tất cả các giáo phận và các dòng tu muốn mừng lễ này đều được Đức Piô VII ban phép. Năm 1855, dưới triều đại Đức Piô IX, giờ kinh và Thánh lễ đã được Thánh bộ Lễ nghi chấp thuận.

Sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 ban hành mệnh lệnh “Tôn sùng Trái tim Đức Mẹ”, toàn thế giới Công giáo quay về Mẹ Fatima. Do đó, ngày mồng 8 tháng 12 năm 1942, Đức Piô XII long trọng dâng thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ. Tháng 5 năm 1943, Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu Công giáo kêu cầu sự bầu cử của Rất Thánh Đức Trinh Nữ, nhất là bằng cách đọc kinh Mân côi cho thế giới được hoà bình đích thực. Ngài cũng kêu mời mọi người dâng mình cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Năm 1945, ngài chính thức thành lập lễ “Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ” vào ngày 22 tháng 8.

– Theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, năm 1969, Đức Phaolô VI đổi lễ này vào ngày thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa tuần Chúa nhật II sau lễ Hiện Xuống.

Trong thánh lễ kính Trái Tim Mẹ, theo Lời nguyện nhập lễ, chúng ta nhắm tới đời sống nội tâm và linh thiêng của Người:

“Lạy Cha trên trời, Cha đã sửa dọn cho Trái Tim Đức Trinh nữ Maria nên cung điện thích hợp cho Chúa Thánh Thần ngự. Nhờ lời Đức Mẹ cầu bầu, xin cho chúng con cũng trở nên đền thờ xứng đáng hơn để tôn vinh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, Đấng hằng sống, hằng trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

(L.m. Phêrô, CMC)

—————————————————————————————————

Bài suy niệm:

 

Nhớ lời Mẹ phán riêng với Lucia khi em tỏ ra buồn vì phải ở lại trần gian một mình, còn 2 em kia được về Thiên đàng trước, Mẹ an ủi: “Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa”.

Tôi phải luôn xin ơn sống trong Trái Tim Mẹ từng giây phút. Đừng bao giờ xa lìa Trái Tim Mẹ bởi ham muốn thỏa mãn xác thịt, cố tình phạm tội lỗi, ham muốn sự thế gian…, nhưng biết hi sinh đền tạ như TTM mong muốn.

Thánh tích:

Cha Reviglione dòng Tên, kể truyện một chàng thanh niên mỗi buổi sáng hàng ngày vẫn quen viếng ảnh Đức Mẹ Đau thương có 7 lưỡi gươm đâm vào Trái Tim Mẹ Maria.

Một đêm kia, chàng phạm tội trọng, rồi ban sáng, chàng đi viếng ảnh như thường lệ. Nhưng lạ sao sáng nay chàng thấy trong Trái Tim Đức Mẹ có 8 lưỡi gươm. Chàng tự hỏi: mình có lầm không? giuị mắt rồi coi lại, rồi lại mở to mắt. Lạ thật 8 cây gươm: 1,2,3,4,5,6,7,8. Đếm lại: 1,2…

Còn đang ngạc nhiên, thì có tiếng nói:

– Chính tội trọng ngươi mới phạm đã đâm thêm lưỡi gươm thứ 8 vào trái tim này!

Run sợ, cảm kích, hối hận, chàng liền xin Mẹ thương tha tội và giúp chàng đi xưng tội ngay. Vừa đi vừa hối hận, không để ý, xuýt vấp vào đá té nhào…

Nhờ Đức Mẹ đau thương nhân từ và quyền phép, chàng được nghĩa cùng Chúa. Ttừ đó sống đời tốt lành.

Cuối đời, chàng chết tốt lành trong tay Đức Mẹ Đau thương 7 niềm đau mà chàng tha thiết sùng kính.

(Những Ơn lạ Mẹ ban tập 2 trang 94)

Lạy Trái Tim Tân khổ và Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ.