Ngày 14 tháng 4 Chân phước PHÊ-RÔ GÔN-DA-LÊ Linh mục (+1246)

Ngày 14 tháng 4
Chân phước PHÊ-RÔ GÔN-DA-LÊ
Linh mục (+1246)

Tiểu sử

Cậu Phê-rô Gôn-da-lê chào đời tại Pa-len-xi-a nước Tây Ban Nha vào khoảng thế kỷ XII. Lớn lên, cậu Phê-rô được đức giám mục Pa-len-xi-a săn sóc, nuôi nấng rồi cho theo học khoa văn chương và triết học.

Sau khi lãnh thừa tác vụ linh mục, cha Phê-rô làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa rồi được bầu làm kinh sĩ trưởng (De canatus). Thế nhưng quyền chức, danh vọng và tiền tài đã làm cho vị kinh sĩ này mờ mắt, người chạy theo những sự thói đời ưa chuộng : ăn mặc xa hoa, đua ngựa, thích được hoan hô… Tuy nhiên, ơn Chúa vẫn ngày đêm vẫy gọi và níu kéo cha trở về : vào dịp lễ Giáng sinh, trong lúc ăn mặc sang trọng, ngựa đang phi nước đại bỗng hất cha vào giữa cánh đồng sình lầy, thay vì tiếng hoan hô, cha lại được nghe những tiếng cười chế giễu.

Nhờ ơn Chúa soi dẫn, cha xin mặc áo Dòng Ða Minh, cởi bỏ con người cũ và mặc lấy cuộc sống mới. Trước kia, cha ham thích danh vọng bao nhiêu, thì giờ đây lại cố gắng ăn ở khiêm tốn bấy nhiêu. Cuộc sống của cha toả chiếu niềm xác tín và nhiệt tâm khao khát cầu nguyện. Cha luôn sẵn sàng cứu giúp tha nhân, nhất là lo lắng cho phần rỗi của họ. Cha đặc biệt lưu tâm đến những người nghèo khổ, nhất là những người làm nghề chài lưới, quanh năm kiếm sống giữa những hiểm nguy của biển cả. Từ đó, cha trở thành vị bảo trợ các thủy thủ, và giới bình dân gọi cha là “ông thánh Ten-mô”, do tích cha đã giúp dẹp yên một cơn bão biển rất giữ dội.

Cha từ giã biển đời ngày 14-4-1246 tại Tuy. Ngày 13-12-1741, đức giáo hoàng Biển Ðức XIV tôn phong cha Phê-rô Gôn-da-lê lên bậc chân phước.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã bày tỏ quyền năng kỳ diệu của Ngài qua những việc lạ lùng mà chân phước Phê-rô đã thực hiện giữa những hiểm nguy trên biển cả, xin nhờ lời người cầu thay nguyện giúp cho chúng con đang sống giữa những bão tố của cuộc đời này, luôn được ánh sáng ân sủng Chúa soi dẫn và nhờ đó tìm thấy cửa dẫn vào ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *