Ngày 15.10.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

THỨ NĂM: 15-10-2015
T. Tê rêsa Trinh nữ, Tiến sĩ (N)

Lc 11, 47-54

  1. Ghi nhớ: “ Các ngươi đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản ”…. (Lc 11, 52)
  2. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu khiển trách các thầy luật sĩ về tội giả hình. Kiểu nói “ khốn ” ở đây không có nghĩa như một lời nguyền rủa, một kiểu chúc dữ, nhưng có ý than trách như một lơì thương tiếc. Các luật sĩ là những người có cơ hội tốt là được học biết Thánh Kinh, lề luật của Chúa, có quyền giảng nghĩa Thánh Kinh. Lẽ ra, họ phải tận dụng cơ hội đó để sống tốt, sống đúng theo thánh ý Chúa, trái lại sự hiểu biết đó không mang lợi ích gì cho họ. Đôi khi chúng ta cũng ỷ lại vào danh nghĩa người Công giáo, nại vào đạo gốc để rồi quên mất việc sống đạo trong hiện tại: công bình, bác aí với tha nhân.
  3. Sống Lời Chúa: Học hỏi luật Chúa và đem ra thực hành.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống con là một lời mời gọi người khác vào nước Chúa. Amen.