Ngày 17.03: “Đừng phạm tội nữa!”

17/03/15 Thứ Ba tuần 4 MC
Th. Pát-trích, giám mục
Ga 5,1-3a.5-16

“Đừng phạm tội nữa!”

“Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” (Ga 5,14)

Mời bạn đọc kỹ Tin Mừng hôm nay để thấy Chúa Giê-su tha thiết chữa lành cho người bệnh này thế nào, mà tiếc thay anh ta sao lại quá vô tình! Anh nằm ở bờ hồ Bết-da-tha đã 38 năm thế nhưng anh không hề tìm một phương thế tích cực nào để được chữa lành. Không đợi anh xin, Chúa hỏi anh có muốn được chữa lành không; anh trả lời bằng một giọng điệu bất cần. Dù thế, Chúa vẫn thương và chữa anh lành. Anh đứng dậy vác chõng đi, không một lời cám ơn, cũng không biết người vừa chữa lành cho mình là ai. Thật phũ phàng thay! Gặp lại anh trong đền thờ, Chúa vẫn thương và cảnh báo: bệnh của anh có liên hệ với tội lỗi, vì thế, “đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” Biết anh có nghe lời cảnh báo mà tỉnh ngộ hay cứ tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt? Ôi, đáng buồn thay!

Bạn ơi phải chăng chúng ta vẫn biết mình có tội đấy, nhưng lại thích nấn ná trong tội? Phải chăng chúng ta cứ sa đi ngã lại trong đam mê tội lỗi đến độ lòng mình trở a chai lỳ trước Lời Chúa kêu gọi hoán cải? Phải chăng vì tội lỗi, chúng ta đã trở nên lạnh nhạt thờ ơ với Ngài, đã dập tắt ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt dành cho Ngài? Bạn có nghe Lời Chúa khẩn thiết năn nỉ bạn không: “Đừng phạm tội nữa! Bạn ơi, đừng phạm tội nữa!” Ngài đang gọi bạn trong nước mắt và trong máu của Ngài nữa đấy!

Sống Lời Chúa: Bạn ngồi thật yên lặng lặp lại nhiều lần những lời này của Chúa để chúng vang vọng thật sâu trong lòng bạn: “Đừng phạm tội nữa! Bạn ơi, đừng phạm tội nữa!”

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.