Thần học luân lý 25: Một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 25: Một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm

“Hãy cố gắng đào tạo nên những con người biết vâng phục quyền bính hợp pháp và yêu chuộng sự tự do đích thực trong khi tuân giữ trật tự luân lý. Hãy cố gắng đào tạo nên những con người biết tự phán đoán các sự việc dưới ánh sáng chân lý, biết hành động với tinh thần trách nhiệm và cố gắng theo đuổi những điều chân thật và công bằng, bằng cach tự ý cộng tác với người khác.” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo số 8).

          Việc huấn luyện lương tâm không thể bỏ qua việc xem xét các yếu tố văn hóa xã hội. Không thể không bận tâm đến việc làm trong sạch môi trường sống của con người. 

          Lưu ý đến các em thiếu nhi, đến những người chưa đủ trưởng thành về tâm trí để tự quyết định. 

          Căn cốt của tiến trình huấn luyện lương tâm Kitô hữu: thái độ luôn quy hướng về Đức Kitô.

         

sDVxTNvuIkQ