Ngày 17.12.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

THỨ NĂM: 17. 12. 2015
Mt 1,1-17

1. Ghi nhớ: “Từ tổ phụ Ápraham đến Vua Đavit là mười bốn đời”. (Mt 1,17).

2. Suy niệm: Khi nghe gia phả Đức Giêsu, chúng ta thấy khi chọn con số 14 để chia gia phả làm ba giai đoạn bằng nhau, Matthêu gợi lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Số 3 và số 7 là hai con số đạo đức được coi là biểu tượng của sự hoàn chỉnh; 14 là hai lần 7; ba chuổi 14 diễn tả sự đều đặn kỳ diệu trong lịch sử Apraham đến Chúa Giêsu. Sau những hàng chữ khô khan của bản kê khai ấy, ta thấy được cả một lịch sử yêu thương của Thiên Chúa đối với dân người và đối với tất cả nhân loại. Hơn nữa, Đức Giêsu tuy sinh ra sau cùng nhưng Ngài lại đứng đầu. Điều này chứng tỏ Ngài là cùng đích của lịch sử, và như thế ơn cứu chuộc của Thiên Chúa chảy ra trên mọi dân tộc chứ không dành riêng cho một hạng người nào. Đây cũng là đặc điểm của Giáo hội Công giáo. Chúng ta hãy trung thành theo Chúa để hưởng ơn cứu chuộc của Chúa ban cho từng người chúng ta qua dòng lịch sử.

3. Sống lời Chúa: Hãy xác tín hơn mỗi khi nghe lời Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho conbiết tin tưởng và cậy trông vào Chúa để mỗi ngày con tín thác đời mình cho Chúa. Amen