100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi chặng đường thánh giá

 

Không biết từ đâu, và từ bao giờ, người ta đã truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Trong một tập Hồ sơ của một thày dòng, chúng tôi thấy có tài liệu này. Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra với một nữ tu, truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Khi nào rất cần thiết, như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, khi phải xin một ơn gì rất đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, trong những ngày giỗ đọc kinh cho linh hồn ông bà cha mẹ, hay khi khấn xin một ơn gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương pháp lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá.

Lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá đòi hỏi phải có sự có gắng, hy sinh, vì thời gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá như sau:

1- Trước hết cầm ảnh chuộc tội , đọc 1 kinh Tin kính, 1 kinh lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, (kính Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô nhiễm).

2- Ngắm đàng thánh giá: Sau mỗi chặng, đọc 1 kinh Llạy Cha, 10 kinh kính Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và lời nguyện: “Giêsu Maria Giuse, con yêu mến Chúa, xin cứu các linh hồn”, “Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con… (lời nguyện Fatima)” “Ngợi khen các thương tích Chúa Kitô, vì đã chữa chúng con khỏi đau đớn tội lỗi” “Ngơị khen máu cực châu báu Người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con”.

3- Đọc thêm chặng thứ 15: “Lạy ơn Đức Giêsu Kitô sau khi đã chịu chết, và táng trong mồ 3 ngày. Người đã sống lại vinh hiển, và ở lại với người ta trong Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được sống lại vinh quang cùng Chúa đời đời”. Sau đọc kinh Vật Mọn, và kinh Lạy Nữ Vương.

Ghi chú: Đọc chuỗi Mân Côi sốt sắng, cứu được 10.000 linh hồn ở luyện ngục, và 100 người khỏi sa hoả ngục. Đọc chuỗi hạt Mân Côi chặng đưòng thánh giá này lâu khoảng 45 phút, nhưng rất ích lợi, xin khấn, và xin cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đều được kết quả rất tốt đẹp.

 

Lời bàn : Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá, không nằm trong chuỗi hạt Mân Côi, nhưng là kết hợp 14 sự thương khó Đức Giêsu Kitô  và 7 sự đau đớn của Đức Mẹ trên chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta chỉ nên áp dụng phương thức này trong trường hợp rất cần thiết: như có người đang hấp hối, hoặc cầu xin đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, đọc kinh giỗ cho ông bà tổ tiên. Ở Việt Nam đã có nhiều nơi áp dụng phương pháp đọc kinh này. Cũng như khi Đức Giêsu Kitô truyền cho chị thánh Faustina, lấy chuỗi hạt Mân Côi mà đọc kinh kính lòng thương xót Chúa.