Ngày 19.06: Cầu nguyện như Chúa dạy

19/06/14 Thứ Năm  tuần 11 TN
Th. Rô-moan-đô, viện phụ       
Mt 6,7-15

Cầu nguyện như Chúa dạy

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại…” (Mt 6,7a)

Suy niệm: Cầu nguyện “lải nhải như dân ngoại” là não trạng coi thần linh như những “thần đèn A-la-đin” và lời cầu nguyện là những “mệnh lệnh” họ truyền cho ông thần coi kho ngay lập tức cung cấp cho họ những thứ họ cần. Và như thế càng “lải nhải” nhiều lời càng tốt! Trái lại, cầu nguyện như Chúa Giê-su dạy là trước tiên đặt mình trong tâm thế người con thảo ngỏ lời với Thiên Chúa cũng là Cha mình. Tiếp đó là lời cầu xin cho vinh danh Thiên Chúa và cho chương trình của Ngài là Nước Trời được thể hiện. Những điều cao cả được rồi thì, sau đó những nhu cầu bản thân, những “chuyện nhỏ” hơn nhiều, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời.

Mời Bạn: Bạn có thấy hãnh diện vì được chính Chúa Giê-su dạy cho biết cầu nguyện? Và bạn có thấy hạnh phúc, an tâm vì khi cầu nguyện chúng ta gặp được chính Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su, được là con cái trong gia đình Chúa Ba Ngôi và được gọi Ngài là Cha? Là con cái Chúa, bạn đặt lời cầu nguyện trong sự quan phòng của Chúa, trong ước mong thực thi ý Chúa dành cho bạn trong chương trình lớn lao của Người, vì Thiên Chúa là Đấng dựng nên bạn và Người biết rõ bạn.

Sống Lời Chúa: Khi cầu nguyện bạn thưa với Chúa như Chúa Giê-su thưa cùng Chúa Cha trong vườn Cây Dầu: “Xin đừng theo như ý con, một xin theo ý Cha.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã dạy chúng con biết cầu nguyện, đã dạy chúng con biết sống theo thánh ý Chúa để chúng con biết thực thi công việc bổn phận hằng ngày với lòng mến trong tâm tình khiêm nhường và phó thác. Amen.