Ngày 19 tháng 2 Chân phước An-va-rê Co-đô-ba Linh mục (+1430)

Ngày 19 tháng 2
Chân phước An-va-rê Co-đô-ba
Linh mục (+1430)

Tiểu sử
Cậu An-va-rê là con trai một gia đình cha mẹ đạo đức. Cậu sinh quãng giữa thế kỷ XIV, tại Gia-mô-ra nước Tây Ban Nha.

Lớn lên, vì quyết tâm từ bỏ thế gian và tha thiết kiếm tìm con đường dẫn đến sự hoàn thiện, cậu đã xin gia nhập dòng Anh em Thuyết giáo và được lãnh tu phục năm 1368. Khi đã hoàn tất việc huấn luyện trong dòng, cha An-va-rê dồn mọi nỗ lực vào việc giảng thuyết. Cha đã đi giảng Phúc Âm khắp các nước Tây Ban Nha và Ý. Cha đã xây ở Co-đô-ba một tu viện có tên là tu viện “thang lên trời”, tại đây cha cổ võ anh em sống thánh thiện và giữ kỷ luật nghiêm ngặt.

Cuộc đời giảng truyền Ơn Cứu độ của cha được khơi nguồn từ những khổ chế và hy sinh, từ những đêm thức trắng trước bàn thờ Thánh Thể, và từ tấm lòng cảm thương những người nghèo khổ. Cha dành trọn cuộc đời cho sứ vụ giảng thuyết và chăm chỉ chiêm niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Cha có công lớn trong việc truyền bá “Ðường thánh giá” ở Tây phương.

Ngày 19-2-1430 là ngày cha tiếp tục cuộc sống ở một trạng thái khác, không còn vất vả khổ đau. Ngày 22-9-1741, đức giáo hoàng Biển Ðức XIV tôn phong chân phước cho cha An-va-rê.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước An-va-rê nên xinh đẹp nhờ hồng ân bác ái và sám hối. Nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của người, xin cho chúng con biết hân hoan đón nhận những đau khổ của Chúa Ki-tô mang nơi thân xác và nhiệt thành yêu mến Người trong tâm hồn. Chúng con cầu xin