Ngày 22.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XII Thường Niên

THỨ HAI 22.6.2015
Thánh Gioan Fisher, GM, Tử đạo.

Mt 7, 1 – 5

  1. Ghi nhớ: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của ngu?i anh em , mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ?” (Mt 7, 3).
  2. Suy niệm: Tục ngữ ta có câu :
    “Chân mình lấp láp lê lê
    Chớ đi lấy đuốc mà rê chân Người”

Thông thường, con người dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác hơn là những sai lỗi của mình, nên rất dễ dàng qui tội và kết án ngu?i khác. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết tự kiểm điểm đời sống của chính mình mỗi ngày và đừng xét đoán ngu?i khác. Hơn nữa, xét đoán là quyền của Thiên Chúa và chỉ dành để riêng cho một mình Ngài mà thôi. Chúa không cấm chúng ta nhận xét phải trái về người khác hay sửa lỗi cho người khác cách thành tâm, nhưng quy tội và lên án lương tâm người khác là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. “ Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán ” . Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy tự nhìn lại bản thân mình để sửa đổi và đừng lên án hay xét đóan anh em.

  1. Sống lời Chúa: Hãy nhìn anh em với cặp mắt yêu thương, bác ái.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, để con không còn xét đóan hay lên án anh em mình nữa. Amen.