Luân lý chuyên biệt 19: Những tội chống lại đức cậy

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 19: Những tội chống lại đức cậy

Tội tự phụ (presumption) : Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, dưới những dạng khác nhau.

Tội tuyệt vọng (despair) : Tuyệt vọng hay ngã lòng trông cậy là không tin vào lòng nhân từ tha thứ của Chúa, không tin là mình sẽ được cứu độ

Tội cam chịu (resignation : Cam chịu hay cam phận là chấp nhận một cách bất đắc dĩ và bi quan những hạn chế và bất lực của mình, không tin là mình có khả năng làm lại cuộc đời, hoặc làm thay đổi số phận quá hẩm hiu và đen tối