Ngày 23.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

THỨ HAI: 23. 11. 2015
Lc 21, 1 – 4

1. Ghi nhớ: “ Bà này tuy thật túng thiếu, bà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuối sống mình ”.

2. Suy niệm : Bà goá nghèo chỉ bỏ vào thùng 2 đồng tiền kẽm nhưng Chúa Giêsu bảo bà là người hiến dâng nhiều nhất, hơn cả những người giàu có. Sự đánh giá của Thiên Chúa không nằm ở số lượng tiền dâng nhưng ở tinh thần của người dâng cúng. Bà goá này dâng tiền không đáng giá bao nhiêu. Bà dâng không vì danh tiếng, không phải để phô trương hay vì bắt buộc. Bà dâng chỉ vì lòng kính mến Thiên Chúa xuất phát từ một con tim chân thành. Của ít nhưng lòng thì nhiều. Những người khác dâng những của dư thừa, còn bà dâng tất cả những gì mình có. Của bà dâng không chỉ là 2 đồng tiền nhưng là cả con tim và gia tài của bà. Noi gương bà, chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có.

3. Sống Lời chúa: Cách cho qúy hơn của cho.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, của lễ đẹp lòng Ngài không phải là nhiều của cải hay tiền bạc, nhưng chính là tấm lòng của mỗi người chúng con. Amen.